BGMF/617-9/2023

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése az Agrártudományi Kutatóközpont, Növényvédelmi Intézet részére
Évszám

2023

Kérelmező neve

Agrártudományi Kutatóközpont

Kiadmányozás dátuma

2023-09-13

Kérelmező címe

2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. (Pest vármegye)

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Dohány zörgőlevelűség vírus (Tobacco rattle virus, TRV) - Szőlő levélsodródás vírus 2 (Grapevine leafroll-associated virus 2, GLRaV-2) - Ralstonia solanacearum - Pseudomonas syringae - Xanthomonas sp. (vesicatoria, euvesicatoria, campestris) - Akanthomyces uredinophilus - Akanthomyces muscarius - Nicotiana sp. - Capsicum annuum - Vitis vinifera - Photorhabdus luminescens - Lúdfű (Arabidopsis thaliana) -- Burgonya (Solanum tuberosum) -

Létesítmény neve

Növényvédelmi Intézet

Létesítmény címe

1022 Budapest, Herman Ottó út 15.

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

A kísérletek célja a baktérium fertőzés elleni ellenállóképesség vizsgálata növényekben (a rezisztencia erősítésével vagy gyengítésével), illetve a szőlő és a botrítiszes szürkerothadást okozó gomba kapcsolatát befolyásoló gazdanövény gének funkcionális vizsgálata. A kapott eredmények hozzásegítenek a fertőzésekkel szembeni ellenállóság működésének megértéséhez és potenciális gyakorlati kiaknázásához. A vizsgálatokhoz úgynevezett vírus-indukált géncsendesítési technológiát alkalmaznak, azaz genetikailag módosított növényi vírusokkal termeltetnek a kísérleti növényben különböző, a kártevők elleni védekezésben feltehetően szerepet játszó növényi géneket vagy génszakaszokat. Ezek a növényi vírusok embert vagy állatot nem képesek megfertőzni, ezért rájuk semmiféle veszélyt nem jelentenek. Növények között is korlátozott hatékonysággal terjednek, így a megfelelő biztonsági előírások betartásával a géntechnológiai tevékenység környezeti (növény-egészségügyi) kockázata is minimális. Fluoreszcens fehérjét termelő kártevő baktériumokat és gombákat használnak a gazdaszervezeten belüli terjedésük egyszerű követésére, illetve az újonnan felfedezett növényi antimikrobiális vegyületek hatásának vizsgálatára. Különböző génjeinkben módosított baktériumokkal térképezik fel a növényi fogékonyságban és rezisztenciában szerepet játszó mechanizmusokat.

Balesetelhárítás

A géntechnológiai tevékenység során keletkező folyékony és szilárd hulladékok tárolásáról, kezeléséről és ártalmatlanításáról az Agrártudományi Kutatóközpont Laborhasználati Szabályzata rendelkezik. A genetikailag módosított szervezetet tartalmazó folyékony és szilárd kísérleti anyagot, illetve az ezzel szennyezett egyszer használatos kísérleti eszközöket elkülönítve kell gyűjteni, majd autoklávban, illetve hőlégsterilizálóban kell ártalmatlanítani. Az ártalmatlanításig a mind a genetikailag módosított szervezetet tartalmazó kísérleti anyagot, mind az azzal érintkező egyszer használatos eszközöket veszélyes hulladékként kell kezelni. Ártalmatlanítás után a hulladékot – mivel ekkor már élő genetikailag módosított szervezetet és transzformálható DNS-t nem tartalmaz – általános laboratóriumi hulladékként kezelik. A hulladék elszállítását szerződött partner végzi. A kísérletek végzésekor a munkafelületre/testre esetleg jutott, genetikailag módosított szervezetet tartalmazó folyékony anyagot nátrium-hipoklorit (5%-os hipó) illetve nátrium-dodecil-szulfát (SDS) oldattal, vagy egyéb engedélyezett baktericid/virucid/fungicid/hatású dezinficienssel sterilizálják. A GMO-val érintkezett, kiömlött szilárd hulladékot és földet maradéktalanul fel kell takarítani/be kell gyűjteni, majd autoklávban semlegesíteni.

Nyomonkövetés

Az engedély érvényes: 2033. augusztus 9-ig.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_ 617_9_Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Int zárt rendszer_.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Salánki Katalin