BGMF/1005-9/2023

Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont részére
Évszám

2023

Kérelmező neve

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Kiadmányozás dátuma

2023-12-13

Kérelmező címe

Csongrád-Csanád vármegye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása

Felhasználható szervezet és leírása

Lucerna (Medicago truncatula) - Lotus japonicus - Glycine max - Dohány (Nicotiana tabacum, Nicotiana benthamiana) - Paradicsom (Solanum lycopersicum) - Kukorica (Zea mays) - Escherichia coli - Agrobacterium tumefaciens - Agrobacterium rhizogenes - Élesztő (Saccharomyces cerevisiae) - Lúdfű (Arabidopsis thaliana) -

Létesítmény neve

Növénybiológiai Intézet

Létesítmény címe

6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Tevékenységbe bevont laborok

Baygen Nagylabor; Baygen Kislabor; Baygen Új labor

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

A géntechnológiával módosított organizmusokkal elvégzett kísérletek semmiféle környezeti kockázatot nem jelentenek A kísérleteket laboratóriumban vagy biohazard üvegházakban végzik. A kísérletek végeztével minden anyagot autoklávozással inaktiválnak. A baktérium kultúrákat hidrogén peroxidos kezeléssel inaktiválják. A GM organizmusok zárt térben maradnak, nem kerülnek ki a környezetbe. A kísérletek a növények szárazság és sótűrésének molekuláris hátterének megértésére, feltárására irányulnak. A kísérletek nem tartalmaznak környezetre vagy emberi egészségre potenciálisan veszélyes gént, eljárást, anyagot. A felhazsnált baktériumok nem patogén laboratóriumi törzsek, klónozás és transzformáció céljára alkalmazzák őket. A növényi GM módosítások a növények szabályozási folyamatainak megértését célozzák, alapkutatás technikájának részei.

Balesetelhárítás

Amennyiben a GM növény kikerülne a környezetbe, azokat begyűjtve autoklávozással inaktiválják. A zárt rendszerű géntechnológiai tevékenységet folytató létesítményben dolgozó személyzet munkavédelmi oktatásban részesül. A laboratóriumokban munkavégzés a megfelelő védőfelszerelésben (tipikusan kesztyű és köpeny) folyik. A kijelölt laboratóriumi felelős felel a laboratóriumi szabályok betartásáért.

Nyomonkövetés

Az engedély érvényes: 2033. május 9-ig.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_1005_9_ SZBK Növénybiológiai Intézet_létesítmény_.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Kaló Péter
  • Dr. Kereszt Attila
  • Dr. Endre Gabriella