BGMF/77-9/2024

Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése az Aurigon Labs Zrt. részére
Évszám

2024

Kérelmező neve

Aurigon Labs Zrt.

Kiadmányozás dátuma

2024-03-08

Kérelmező címe

Pest vármegye, 2120 Dunakeszi, Pálya u. 2.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása / GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

egér (Mus musculus) 1. biztonsági elszigetelési osztályba sorolt géntechnológiai tevékenység

Létesítmény neve

Aurigon Labs Zrt.

Létesítmény címe

Dunakeszi telephely, E épület.

Tevékenységbe bevont laborok

Állatház: 101. helyiség (autoklávok beadó szoba); 102. helyiség (zsilip); 103. helyiség (mosogató, dobozmosó); 104. helyiség (zsilip); 105. helyiség (folyosó); 106. helyiség (öltöző - előtér); 107. helyiség (fekete öltöző); 108. helyiség (mosdó - zuhanyzó); 109. helyiség (fehér öltöző); 110. helyiség (belső mosoda); 111. helyiség (WC); 112. helyiség (állatház tiszta oldali belépő); 113. helyiség (tiszta folyosó); 114. helyiség (klímagépház); 115. helyiség (farmakológiai labor); 116. helyiség (farmakológiai labor); 117. helyiség (palackmosó, takarítóeszköz raktár); 118. helyiség (tápraktár); 119. helyiség (almozó); 120. helyiség (6. állattartó szoba); 121. helyiség (5. állattartó szoba – boxokkal); 122. helyiség (4. állattartó szoba); 123. helyiség (3. állattartó szoba); 124. helyiség (2. állattartó szoba); 125. helyiség (1. állattartó szoba); 126. helyiség (folyosó); 127. helyiség (elkülönítő 7. állattartó szoba); 128. helyiség (elkülönítő 8. állattartó szoba); 129. helyiség (alomürítő hulladék tároló); 130. helyiség (zsilip); 131. helyiség (hidegszoba és előtere).

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

A GM állat a nem módosított megfelelőjéhez képest nem jelent magasabb kockázatot. Az IgG- és az albumintszint szabályozásában szerepet játszó Fc receptor megváltozott szerkezete (humanizált) nincs hatással az egerek által az emberek biztonságára jelentett kockázatra.A GM állat környezetbe történő kijutásának esélye gyakorlatilag nulla. Az állatház egy zsilippel ellátott, emelt higiéniai szintű zárt rendszer. Az állatok az intézetbe a szállító által biztosított lezárt dobozokban érkeznek, a dobozok felnyitása a zsilipen belül történik. A GM állat túlélési és szaporodási képessége nem ismert, feltehetően a vadon élő háziegérnél alacsonyabb élet- és szaporodási képességgel rendelkezik, természetes közegben rendkívül nehezen szaporodik „vad”egértörzsekkel, ezért elszaporodására nincs esély.

Balesetelhárítás

Mivel az alkalmazott GMA nem jelent nagyobb kockázatot mint a nem módosított egyedek, a balesetelhárítással kapcsolatban a Munkavédelmi Szabályzat munkavégzésre vonatkozó általános szabályai, valamint a vonatkozó szabványműveleti eljárások a követendők. A genetikailag módosított állat kijutásának kockázata a szabályok (zárt állatház) betartásával minimalizálható. Az állat elszabadulása esetén annak azonnali befogása, majd azonosítást követően a megfelelő helyre történő visszahelyezése szükséges. Az elszabadulás észlelésekor ellenőrizni kell, hogy a helység minden ajtaja be legyen csukva. Amíg az állatot nem fogják be, az állat elszabadulásának tényét

Nyomonkövetés

Az engedély érvényes: 2034. március 8-ig.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_77_9_Aurigon Labs. Zrt_létesítmény+ tevékenység_.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Gacsályi István
Megjegyzés

2. biztonsági elszigetelési szintű géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozását, mely magában foglalja az adott 1. biztonsági elszigetelési osztályba sorolt géntechnológiával módosított szervezetek és az azokból előállított termékek zárt rendszerben történő felhasználását is.