BGMF/70-11/2024

Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont részére
Évszám

2024

Kérelmező neve

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Kiadmányozás dátuma

2024-03-08

Kérelmező címe

Csongrád-Csanád vármegye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása

Felhasználható szervezet és leírása

Escherichia coli - Pseudomonas aeruginosa - Thiocapsa roseopersicina - állati (egér, patkány) és emberi eredetű endotélsejt, pericita, asztrocita, mikroglia, neuron és tumorsejt tenyészetek -

Létesítmény neve

Biofizikai Intézet

Létesítmény címe

6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Tevékenységbe bevont laborok

• Földszint: 025/B; 029/A. számú helyiségek • I. emelet: 119.; 148; 150/A. számú helyiségek • II. emelet: 231.; 238.; 240.; 242.; 244.; 250. számú helyiségek • III. emelet: 329.; 348/A.; 348/B. számú helyiségek

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

A kutatás során felhasznált genetikailag módosított állatokból izolált sejtminták és sejttenyészetek nem hordoznak olyan mutációkat, amelyek az emberre vagy a környezetre káros hatással vannak, a helyes laboratóriumi gyakorlat mellett nem veszélyesek. Felhasználnak még emberi szövetből származó sejttenyészeteket is. Mivel ezek emberből származnak, a kezelésük során különösen körültekintően járnak el. A tevékenység során a heterogén környezet szerepét tanulmányozzák a baktériumok alapvető életfolyamataira (pl. mozgás, kommunikáció, evolúció). Ezekhez a vizsgálatokhoz bizonyos esetekben a baktériumok fluoreszcens jelölésére, sejtfunkciók módosítására van szükség. A használt laboratóriumi Escherichia coli törzsek emberre ártalmatlanok és 1-es kockázati besorolás alá esnek. A Pseudomonas aeruginosa egészséges emberben nem, de legyengült immunrendszer esetén okozhat megbetegedést. Ennek megfelelően nemzetközi besorolásokban 2-es kockázati szintet képviselnek. A fehérje termelésre használt fotoszintetikus Thiocapsa roseopersicina sejtek nem patogének, emberre nézve ártalmatlanok. A termelendő fehérjék génjét tartalmazó, sejtekbe bevitt expressziós vektorok hatására nem válnak az emberre és a környezetre káros hatásúvá.

Balesetelhárítás

Baleset esetén maradandó egészségkárosodás esélye csekély, de természetesen a munkahelyi balesetekre vonatkozó eljárások követése ekkor is kötelező. A szabályok betartásával ez a kockázat minimálisra csökkenthető. A laboratóriumokban odafigyelnek a munkafelületek folyamatos fertőtlenítésre. A felhasználás során esetleg kiömlő sejttenyészet, valamint a munka során keletkező hulladékot hipó oldattal illetve autokláv használatával fertőtlenítik, inaktiválják, ami elpusztítja a tenyésztett sejteket és azok DNS tartalmát is.

Nyomonkövetés

Az engedély érvényes: 2032. december 2-ig.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_70_11_Szegedi Biológiai KUtatóközpont_Biofizikai Int_létesítmény_.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Krizbai István