BGMF/57-6/2024

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont részére
Módosító Módosítás dátum
Virág Ágota 2024-04-09 13:00:09
Mező neve Eredeti érték Megváltozott érték
Határozat száma - BGMF/57-6/2024
Határozat címe - Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont részére
Évszám - 2024
Határozat típusa - Engedélyező határozat
Kiadmányozás dátuma - 2024-03-26
Kérelmező címe - Csongrád-Csanád vármegye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Létesítmény neve - Biokémiai Intézet
Létesítmény címe - 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Biztonsági elszigetelési szint - 2. szint
Környezeti kockázatértékelés - A megfelelő laboratóriumi szabályzat betartásával a genetikailag módosított egerek nem jelentenek veszélyt a velük dolgozó személyzetre, valamint minimalizálható a környezetbe való kijutásuk valószínűsége. A használt törzsek többsége a genetikai módosítás következtében olyan fehérjét termel nagy mennyiségben, ami egészséges emberekben is megtalálható, így ezek az állatok nem jelentenek nagyobb kockázatot a nem módosított egerekhez képest. Az APP/Psen törzsben a mutáns géneknek köszönhetően olyan amiloid peptidek termelődnek, melyek elsősorban Alzheimer kóros betegekben figyelhetők meg. Korábbi humán vizsgálatok arra a következtetésre jutottak, hogy az olyan neurodegeneratív betegségek, mint amilyen az Alzheimer-kór, nem vihetők át vértranszfúzió során, egy egereken végzett kísérlet azonban nem zárja ki az amiloid vér útján való terjedését, habár ezt későbbi vizsgálatok nem erősítették meg. Ennek ellenére az ilyen állatokkal történő munka során fokozottan ügyelnek a sérülések elkerülésére, amivel a kockázat szintjét gyakorlatilag nullára csökkentik. A laboratóriumokban használt génmódosított állatok nem jelentenek komoly veszélyt a létesítményen kívüli emberek vagy környezet számára az elszigetelési eljárások hibája esetén sem. Különös gondot fordítanak arra, hogy állatok ne szökhessenek meg. Az egerek nem képesek kiszökni a dobozaikból. Biztosított, hogy csukott ajtó mellett egy emberi hibából elszabaduló állat se szökhessen meg a helyiségből. Mindezek mellett, a laboratóriumi körülmények között tenyésztett, mesterséges környezethez szokott egerek viselkedése annyira megváltozott vad társaikhoz képest, hogy a környezetbe történő kijutás esetén túlélési képességük és esélyük a szaporodásra elhanyagolható. Következésképpen állatokra és növényekre kifejtett káros hatásuk gyakorlatilag nulla.
Balesetelhárítás - A Szegedi Biológiai Kutatóközpont hulladékkezelési gyakorlata követi a mindenkori jogszabályokat. A vonatkozó szabályokat a Szegedi Biológiai Kutatóközpont Veszélyes hulladék kezelési szabályzata tartalmazza. A primer sejttenyészetek inaktiválása nátrium-hipoklorittal történik, a Petri csészéket ezután 120 liter űrtartalmú sárga, biológiailag veszélyes jelzéssel ellátott műanyag zacskókban gyűjtik. A genetikailag módosított egerek tetemeinek szakszerű, hamvasztással történő megsemmisítését erre akkreditált külső szervezet végzi. Az egyszer használatos pipetta hegyeket és műanyag centrifugacsöveket 120 liter űrtartalmú sárga, biológiailag veszélyes jelzéssel ellátott műanyag zacskókban gyűjtik szintén, melyek a Szegedi Biológiai Kutatóközpont Veszélyes hulladék kezelési szabályzata szerint kerülnek megsemmisítésre. Az állatok boncolásához használt többször használatos eszközöket (csipeszek, ollók) használat után nátrium-hipoklorittal kezelik, majd mosogatószeres tisztítás után autoklávban sterilizálják. A kísérleti állatok alomját és maradék tápját a laborban elhelyezett zárható tartályban gyűjtik, majd autoklávban ártalmatlanítják.
Publikus - Igen
Kérelmező neve - Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Engedély típusa - GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása
Felhasználható szervezet(ek) - egér (Mus musculus) (APP/Psen; Tcr; APOB-100; HSP27 egértörzsek) / egérből származó primer sejttenyészet (-)
Feltöltött határozat - BGMF_57_6_Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézet zárt rendszer_.pdf.pdf
Felelős vezető(k) neve - Tóth E. Melinda
Kapcsolódó határozat - BGMF/56-6/2024 - Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont részére