BGMF/58-5/2024

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a HUN-REN Állatorvostudományi Kutatóintézet részére
Évszám

2024

Kérelmező neve

Állatorvostudományi Kutatóintézet

Kiadmányozás dátuma

2024-03-27

Kérelmező címe

Pest vármegye, 1143 Budapest, Hungária krt. 21.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Escherichia coli - Adeno-asszociált vírus - Cirkovírusok - Herpeszvírusok - Polyomavírusok - Halvírusok -

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

A laboratóriumokba csak engedéllyel rendelkező, megfelelően képzett személy (munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatáson részt vett, laborhasználatban jártas) léphet be. A GMO-k feldolgozására használt csövek és edények felnyitását igénylő munkafolyamatokat, lépéseket lehetőség szerint 2-es szintű biztonsági fülkében hajtják végre a kontamináció és levegőben való terjedés megakadályozása érdekében. Laboratóriumi védőköpeny, egyszer használatos gumikesztyű és védőszemüveg minden laboratóriumban rendelkezésre áll. A laboratóriumban található felületek (bútorzat, padló, falfelület, mosogatók) jól tisztíthatóak, vegyszereknek ellenállnak. Minden laboratóriumban elérhető klór- és alkoholtartalmú fertőtlenítőszer, illetve mosogatási lehetőség is adott. A kísérletekhez használt baktériumok kórokozó képességét nem befolyásolják a plazmidon bejuttatott vírusgének, mivel azok a baktériumokban nem működőképesek. A tervezett kísérletek humán-, állat- és növény-egészségügyi, illetve környezeti kockázata alacsony, gyakorlatilag nulla.

Balesetelhárítás

A klórtartalmú oldattal (1-5% nátrium-hypoklorit) inaktivált, GM mikroorganizmussal szennyezett egyszer használatos eszközök zárt zacskóban vagy edényben kerülnek autoklávozásra, vagy zárt, égetésre szánt veszélyes hulladéktárolókba. A többször használatos eszközök klórtartalmú oldattal történő inaktiválást és mosást, csomagolást követően kerülnek autoklávozásra. A GMO-val szennyezett folyadékok (tenyészetek, kidobók tartalma) klórtartalmú oldattal történő inaktiválást követően zárt edényben kerülnek zárt, égetésre szánt veszélyes hulladéktárolókba. A szerződött cég autoklávozást követően, vagy égetésre szánt zárt edénybe helyezés után szállítja el a hulladékot.

Nyomonkövetés

Az engedély érvényes: 2034. január 17-ig.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_58_5_Állatorvostudományi Kutatóintézet zárt rendszer_.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Doszpoly Andor
  • Dr. Kaján Győző