BGMF/80-9/2024

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont részére
Évszám

2024

Kérelmező neve

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Kiadmányozás dátuma

2024-04-19

Kérelmező címe

Csongrád-Csanád vármegye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Escherichia coli BL21(DE3) és DH5α törzs HEK 293 sejt humán vagy állati eredetű immortalizált sejt CHO (Chinese Hamster Ovarian) sejtvonal humán vagy állati eredetű immortalizált sejt

Létesítmény neve

Biokémiai Intézet

Létesítmény címe

6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

A kutatás során felhasznált genetikailag módosított, csak laboratóriumi körülmények között életképes baktérium és emlős sejttenyészetek nem hordoznak olyan mutációkat, amelyek az emberre vagy a környezeti szervezetekre káros hatással lehetnek. A felhasznált plazmid vektorok helyes laboratóriumi gyakorlat mellett nem képviselnek veszélyforrást. A bakteriális rendszerben túltermeltetett és izolált fehérjék nem okoznak megbetegedést. A kísérletekben használt Escherichia coli BL21(DE3) és DH5α nem patogén laboratóriumi törzsek, a módosítás során kanamicin vagy ampicillin rezisztenssé válnak a törzsek. A CHO sejtek nem veszélyesek sem a dolgozókra sem a környezetre. A BSL-2 besorolású HEK293 sejtvonal alacsony/közepes kockázatot jelent emberre nézve. A felhasznált plazmid vektorok önálló replikációra nem képesek, ezért elhanyagolható mértékű veszélyt jelentenek.

Balesetelhárítás

A genetikailag módosított szervezetek kezelése zárt rendszerű laboratóriumokban történik, erre kiképzett személyzet által. A hulladékokat, típustól függően autoklávozással vagy nátrium-hipoklorittal ártalmatlanítják, majd a hulladék megsemmisítése és elszállítása az érvényes hulladékkezelési szabályok betartásával történik. Mindennemű baktériumtörzs tenyésztésre való előkészítése mikrobiológiai fülkében zajlik. A hulladékok ártalmatlanítása a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont Hulladékkezelési Szabályzata szerint történik. A munkahelyi balesetek megelőzésére vonatkozó eljárások követése kötelező, baleset esetén maradandó egészségkárosodás esélye csekély. Amennyiben a laboratóriumi munka során kontamináció történne, nátrium hipoklorit oldattal fertőtlenítik a sejttenyésztő edényből kikerült sejtekkel szennyezett felületet. A kísérleti munka során keletkező hulladékot szintén nátrium hipoklorit oldattal fertőtlenítik, ami a sejtek DNS-tartalmát is kémiailag bontja.

Nyomonkövetés

Az engedély érvényes: 2034. március 8-ig.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_80_9_Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai intézet_zárt rend_.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Tömböly Csaba
  • Dr. Borics Attila