BGMF/15-11/2024

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont részére
Módosító Módosítás dátum
Virág Ágota 2024-05-29 11:14:27
Mező neve Eredeti érték Megváltozott érték
Határozat száma - BGMF/15-11/2024
Határozat címe - Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont részére
Évszám - 2024
Határozat típusa - Engedélyező határozat
Kiadmányozás dátuma - 2024-05-25
Kérelmező címe - Pest vármegye 1117 Budapest, Magyar Tudósok Körútja 2.
Biztonsági elszigetelési szint - 2. szint
Környezeti kockázatértékelés - Olyan nem virulens törzsekkel történik a munkavégzés, melyek évtizedek óta szolgálják a molekuláris biológusokat. Laboron kívül nem maradnak életben, tenyésztésükhöz mesterséges körülmények kellenek. A baktériumokba bevitt géneket plazidokba juttatják be, ami azt jelenti, hogy nem épül be véglegesen a baktériumok genomjába. A bevitt gének általában egy egy fehérjét, illetve annak részletét kódolja, így a baktériumot nem ruházza fel semmilyen veszélyesnek gondolt tulajdonsággal. A plazmid vektorok fenntartására, valamint fehérjeexpresszióra használt standard laboratóriumi Escherichia coli baktérumtörzsek BSL1 biztonsági besorolásúak. A BSL2 besorolású humán eredetű immortalizált sejtvonalakat vagy embrionális őssejteket a megfelelő biztonsági szintű laborokban használják az adott laborokra vonatkozó szabályok betartásával. Az ilyen sejtvonalakkal a munka a sejtek tisztaságát megőrzendő, és a kutatók egészségét megóvandó csak megfelelő védőöltözet használata mellett, és 2-es osztályú biztonsági fülkében történik. A víruslaboratóriumban használt vírusrendszerek többféle biztonsági jellemzővel bírnak. Az előállított részecskék replikáció-inkompetensek, és a 3’LTR U3 részének deléciója megszünteti a promóter-erősítő régiót, ami tovább csökkenti a vírus replikációjának lehetőségét. A rendszerből eltávolították azokat a virulencia géneket is, amelyek nem szükségesek a víruscsomagoláshoz.
Balesetelhárítás - A hulladékkezelés esetében elmondható, hogy mind a bakteriális, mind a sejtes munka során alkalmazott egyszer használatos eszközöket (pipetta hegyek, műanyag csészék) fertőtlenítő szerekkel kezelik, majd szelektív gyűjtést követően a Központ veszélyes hulladékkezelési szabálya szerint, erre szakosodott céggel semmisítik meg. Az újra használható eszközök esetében is fokozott figyelemmel kísérik az eszközök sterilizálását (mosószeres tisztítást követően az in vitro víruslaboratórium helyiségében található autoklávban, illetve az emeleten található mosogatószobában lévő autoklávban, vagy hőlégsterilizálóban történik). A víruslaborban keletkezett folyékony hulladék több lépéses tisztítási folyamaton esik át (hypo és autoklávos inaktiválás), mielőtt a lefolyóba kerülne.
Nyomonkövetés - Az engedély érvényes: 2034. március 8.
Kérelmező neve - Természettudományi Kutatóközpont
Engedély típusa - GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása
Felhasználható szervezet(ek) - HEK 293 sejt (-) / Neuro2a sejtvonal (-) / HUES9 humán sejtvonal (humán és egér embrionális őssejtvonalak) / C2-FS sejtvonal (humán és egér embrionális őssejtvonalak)
Feltöltött határozat - BGMF_15_11_ Természettudományi Kutatóközpont_ zárt rendszer.pdf.pdf
Felelős vezető(k) neve - Dr. Buday László, Dr. Ulbert István, Dr. Nyeste Antal
Kapcsolódó határozat - BGMF/14-10/2024 - Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont részére