BGMF/81-17/2022

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a Vascular Venture Kft. részére
Módosító Módosítás dátum
Virág Ágota 2023-03-29 17:48:40
Mező neve Eredeti érték Megváltozott érték
Határozat száma - BGMF/81-17/2022
Határozat címe - Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a Vascular Venture Kft. részére
Évszám - 2022
Határozat típusa - Engedélyező határozat
Kiadmányozás dátuma - 2022.04.22.
Kérelmező címe - Pest vármegye, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3.
Létesítmény neve - Vascular Research Group
Létesítmény címe - 1083 Budapest, Füvészkert utca 3.
Biztonsági elszigetelési szint - 2. szint
Tervezett felhasználás - Rekombináns DNS technológiai eljárásokat használnak molekuláris-, sejtbiológiai hatásokkal rendelkező fehérjék/peptidek működésének, aktivitásának és célfehérjével való kölcsönhatásainak vizsgálatára.
Környezeti kockázatértékelés - A tervezett munkában az alapkutatásban rendszeresen alkalmazott modellszervezeteket és vektorokat használnak. A használni kívánt vektorok és befogadó szervezetek teljes genom szinten feltérképezettek, molekuláris biológiai laboratóriumokban évtizedek óta használatosak. Ezek molekuláris biológiai reagenseket forgalmazó cégektől beszerezhetőek. Nagymértékű körültekintéssel úgy lettek kialakítva, hogy patogenitás, fertőzőképesség, allergénhatás, toxicitás, illetve betegség közvetítő tulajdonságok használatuk során ne jelenhessenek meg. A donor szervezetekből másolt szintetikusan előállított inzert örökítő anyagok humán, állat és növény egészségügyi szempontból ártalmatlannak minősülnek, illetve ilyen tulajdonságok megjelenése rekombináns módosításuk során valószínűtlen. A befogadók nem patogének, nem virulensek, nem fertőzőképesek, nem allergének, nem toxikusak, nem betegséget átadó kórokozó-átvivők. A kísérletek jellegéből adódóan a genetikailag módosított szervezetekkel való emberi és környezeti kitettség igen alacsony, a munkafolyamatok szoros felügyelet és ellenőrzés mellett fognak zajlani. A módosításra kerülő mikroorganizmusok tenyésztése módosításukat követően is jól elszigetelt körülmények között fog folyni. A véletlen balesetként bekövetkező szabad környezetbe való kikerülésük esetén a genetikailag módosított szervezetek számos olyan tulajdonsággal rendelkeznek, melyek gátolják azok szaporodását. A laboratóriumok területét csak és kizárólag ínaktivált formában hagyhatják el, de még ebben az esetben is veszélyes hulladékként vannak nyilvántartva, a végső megsemmisítésig. A módosított szervezetek nem kórokozók, rájuk fogékony gazda szervezetek a szabad környezetben nincsenek.
Balesetelhárítás - A hulladékokat, amelyek főként folyadék halmazállapotúak és minimálisan sejtpelletek vagy sejttörmelékek, nátrium-hipoklorittal ártalmatlanítják, majd a hulladék megsemmisítése, elszállítása az érvényes hulladékkezelési szabályok betartásával történik.
Publikus - Igen
Kérelmező neve - Vascular Venture Kft.
Engedély típusa - GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása
Felhasználható szervezet(ek) - Escherichia coli (DH5alpha; 10B) / M13 bakteriofág (-) / Élesztő (Saccharomyces cerevisiae) (-) / Élesztő törzsek (Pichia pastoris) (-) / CHO kínai hörcsög (petefészek epitél sejtvonal) / HEK239T (humán embrionális vese sejt) / PANC-1 pancreas adenocarcinoma sejtvonal (emberi hasnyálmirigy adenokarcinóma sejtvonalak) / HDFa (emberi fibroblaszt primér sejtvonalak) / glioblasztóma sejtvonalak (U87, U251, T98G)
Feltöltött határozat - BGMF_81_17_ Vascular Research Group_zárt rendszer.pdf.pdf
Felelős vezető(k) neve - Dr. Brunyánszki Attila, Dr. Rácz Gábor
Kapcsolódó határozat - BGMF/80-23/2022 - Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a Vascular Venture Kft. részére