BGMF/623-7/2022

Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Biofizikai Intézet részére
Évszám

2022

Kérelmező neve

Pécsi Tudományegyetem

Kiadmányozás dátuma

2022-08-16

Kérelmező címe

Baranya vármegye, 7624 Pécs, Szigeti út 12.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása

Felhasználható szervezet és leírása

Escherichia coli -

Létesítmény neve

Általános Orvostudományi Kar, Biofizikai Intézet

Létesítmény címe

7624 Pécs, Szigeti út 12.

Tevékenységbe bevont laborok

SIBF1024. jelöléssel (I. emelet 110. labor) ellátott Molekuláris biológiai labor

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

A vizsgálatokban használni kívánt akceptor szervezetek teljes genom szinten feltérképezettek, molekuláris biológiai laboratóriumokban évtizedek óta használatosak. Patogenitás és virulencia, fertőzőképesség, allergén hatás, toxicitás és betegség közvetítő vektor jellege nem ismert. Úgy lettek kialakítva, hogy a használt befogadó szervezetek patogenitását, virulenciáját, fertőzőképességét, allergén hatását, toxicitását ill. betegségközvetítő jellegét károsan ne módosíthassák. A donor szervezetekből származó örökítő anyag humán, állat és növény egészségügyi szempontból ártalmatlannak minősülnek.

Balesetelhárítás

A hulladékokat szelektíven gyűjtik, típustól függően, főleg autoklávozással, ritkábban nátrium-hipoklorittal vagy detergenssel ártalmatlanítják, majd a hulladék megsemmisítése és elszállítása az érvényes hulladékkezelési szabályok betartásával történik.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_623_7_Pécsi Tudományegyetem Biofizikai Intézet_létesítmény.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Fekete Zsuzsanna