BGMF/623-7/2022

Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Biofizikai Intézet részére
Módosító Módosítás dátum
Virág Ágota 2023-03-30 16:17:24
Mező neve Eredeti érték Megváltozott érték
Határozat száma - BGMF/623-7/2022
Határozat címe - Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Biofizikai Intézet részére
Évszám - 2022
Határozat típusa - Engedélyező határozat
Kiadmányozás dátuma - 2022.08.16.
Kérelmező címe - Baranya vármegye, 7624 Pécs, Szigeti út 12.
Létesítmény neve - Biofizikai Intézet
Létesítmény címe - 7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tevékenységbe bevont laborok - SIBF1024. jelöléssel (I. emelet 110. labor) ellátott Molekuláris biológiai labor
Biztonsági elszigetelési szint - 2. szint
Környezeti kockázatértékelés - A vizsgálatokban használni kívánt akceptor szervezetek teljes genom szinten feltérképezettek, molekuláris biológiai laboratóriumokban évtizedek óta használatosak. Patogenitás és virulencia, fertőzőképesség, allergén hatás, toxicitás és betegség közvetítő vektor jellege nem ismert. Úgy lettek kialakítva, hogy a használt befogadó szervezetek patogenitását, virulenciáját, fertőzőképességét, allergén hatását, toxicitását ill. betegségközvetítő jellegét károsan ne módosíthassák. A donor szervezetekből származó örökítő anyag humán, állat és növény egészségügyi szempontból ártalmatlannak minősülnek.
Balesetelhárítás - A hulladékokat szelektíven gyűjtik, típustól függően, főleg autoklávozással, ritkábban nátrium-hipoklorittal vagy detergenssel ártalmatlanítják, majd a hulladék megsemmisítése és elszállítása az érvényes hulladékkezelési szabályok betartásával történik.
Publikus - Igen
Kérelmező neve - Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Biofizikai Intézet
Engedély típusa - Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása
Felhasználható szervezet(ek) - Escherichia coli (-)
Feltöltött határozat - BGMF_623_7_Pécsi Tudományegyetem Biofizikai Intézet_létesítmény.pdf.pdf
Felelős vezető(k) neve - Dr. Fekete Zsuzsanna
Kapcsolódó határozat - TMF/27/2016 - Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése