BGMF/714-9/2022

Géntechnológiával módosított szervezetek 3. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a Prophyl Állategészségügyi, Diagnosztikai, Kutató és Szolgáltató Kft. részére
Évszám

2022

Kérelmező neve

Prophyl Állategészségügyi, Diagnosztikai, Kutató és Szolgáltató Kft.

Kiadmányozás dátuma

2022-10-13

Kérelmező címe

Baranya vármegye, 7700 Mohács, Dózsa György u. 18.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Afrikai sertéspestis vírus fluoreszcens mCerry fehérjét kódoló (azonosító neve: ASFV-G-∆I177L/∆LVR Georgia 2007/1)

Biztonsági elszigetelési szint

3. szint

Tervezett felhasználás

A fluoreszcens mCerry fehérjét kódoló, élő módosított afrikai sertéspestis vírus törzset (azonosító neve: ASFV-G-∆I177L/∆LVR Georgia 2007/1) tartalmazó oltóanyag-jelölt vakcina ártalmatlansági és hatékonysági vizsgálata a Gyógyszerkönyvben előírtak alapján. Az ártalmatlansági vizsgálatok során a vizsgálati anyagok állati szervezetre kifejtett esetleges káros hatásait vizsgálják, míg a hatékonysági vizsgálatok célja annak igazolása, hogy a jelölt készítmény milyen kívánt hatás elérésére képes az adott célállatfajon, az adott előírt alkalmazás mellett.

Környezeti kockázatértékelés

A vakcina vírus nem rendelkezik patogenitással, de a környezetben rendkívül ellenálló. Az afrikai sertéspestis vírus kettős láncú DNS-vírus, nagyon stabil, és csak a sertésfélék (házi sertések és vaddisznók) fogékonyak iránta. Egyéb fajokkal kapcsolatban kölcsönhatás nem várható. Élőállatokon végzett vizsgálatok szerint a szervezeten belül mutatott terjedés és eloszlás alapján a környezeti terjedése korlátozott. A vírus nem allergizál, nem toxikus, nincs vektora, és nem hordoz antibiotikum-rezisztencia géneket. Sem a vad törzs, sem a módosított vakcina vírusnak nincs hatása az emberi egészségre.

Balesetelhárítás

A létesítményben keletkezett hulladékot az átadó rendszerű GEB6613 ERBS-2 sterilizátor típusú autoklávban ártalmatlanítják. Működtetése során előre beállított programok közül lehet választani. Külön programok vannak a felszerelések, dokumentumok, folyadékok, takarmány, alom ártalmatlanítására. Az ártalmatlanított hulladékot 1. kategóriájú veszélyes hulladékként kezelik, melyet szerződés alapján erre specializálódott cég szállít el.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_714_9_Prophyl Kft_zárt rendszer.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Halas Máté