BGMF/714-9/2022

Géntechnológiával módosított szervezetek 3. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a Prophyl Állategészségügyi, Diagnosztikai, Kutató és Szolgáltató Kft. részére
Módosító Módosítás dátum
Virág Ágota 2023-04-04 09:55:12
Mező neve Eredeti érték Megváltozott érték
Határozat száma - BGMF/714-9/2022
Határozat címe - Géntechnológiával módosított szervezetek 3. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a Prophyl Állategészségügyi, Diagnosztikai, Kutató és Szolgáltató Kft. részére
Évszám - 2022
Határozat típusa - Engedélyező határozat
Kiadmányozás dátuma - 2022.10.13.
Kérelmező címe - Baranya vármegye, 7700 Mohács, Dózsa György u. 18.
Biztonsági elszigetelési szint - 3. szint
Tervezett felhasználás - A fluoreszcens mCerry fehérjét kódoló, élő módosított afrikai sertéspestis vírus törzset (azonosító neve: ASFV-G-∆I177L/∆LVR Georgia 2007/1) tartalmazó oltóanyag-jelölt vakcina ártalmatlansági és hatékonysági vizsgálata a Gyógyszerkönyvben előírtak alapján. Az ártalmatlansági vizsgálatok során a vizsgálati anyagok állati szervezetre kifejtett esetleges káros hatásait vizsgálják, míg a hatékonysági vizsgálatok célja annak igazolása, hogy a jelölt készítmény milyen kívánt hatás elérésére képes az adott célállatfajon, az adott előírt alkalmazás mellett.
Környezeti kockázatértékelés - A vakcina vírus nem rendelkezik patogenitással, de a környezetben rendkívül ellenálló. Az afrikai sertéspestis vírus kettős láncú DNS-vírus, nagyon stabil, és csak a sertésfélék (házi sertések és vaddisznók) fogékonyak iránta. Egyéb fajokkal kapcsolatban kölcsönhatás nem várható. Élőállatokon végzett vizsgálatok szerint a szervezeten belül mutatott terjedés és eloszlás alapján a környezeti terjedése korlátozott. A vírus nem allergizál, nem toxikus, nincs vektora, és nem hordoz antibiotikum-rezisztencia géneket. Sem a vad törzs, sem a módosított vakcina vírusnak nincs hatása az emberi egészségre.
Balesetelhárítás - A létesítményben keletkezett hulladékot az átadó rendszerű GEB6613 ERBS-2 sterilizátor típusú autoklávban ártalmatlanítják. Működtetése során előre beállított programok közül lehet választani. Külön programok vannak a felszerelések, dokumentumok, folyadékok, takarmány, alom ártalmatlanítására. Az ártalmatlanított hulladékot 1. kategóriájú veszélyes hulladékként kezelik, melyet szerződés alapján erre specializálódott cég szállít el.
Publikus - Igen
Kérelmező neve - Prophyl Állategészségügyi, Diagnosztikai, Kutató és Szolgáltató Kft.
Engedély típusa - GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása
Felhasználható szervezet(ek) - Afrikai sertéspestis vírus (fluoreszcens mCerry fehérjét kódoló (azonosító neve: ASFV-G-∆I177L/∆LVR Georgia 2007/1))
Feltöltött határozat - BGMF_714_9_Prophyl Kft_zárt rendszer.pdf.pdf
Felelős vezető(k) neve - Dr. Halas Máté
Kapcsolódó határozat - BGMF/243-34/2022 - Géntechnológiai módosítást végző 3. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a Prophyl Állategészségügyi, Diagnosztikai, Kutató és Szolgáltató Kft. részére