BGMF/854-9/2022

Géntechnológiával módosított szervezetek 3. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biokémiai Intézet részére
Módosító Módosítás dátum
Virág Ágota 2023-04-04 17:07:44
Mező neve Eredeti érték Megváltozott érték
Határozat száma - BGMF/854-9/2022
Határozat címe - Géntechnológiával módosított szervezetek 3. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biokémiai Intézet részére
Évszám - 2022
Határozat típusa - Engedélyező határozat
Kiadmányozás dátuma - 2022.11.18.
Kérelmező címe - Csongrád-Csanád vármegye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Létesítmény neve - Biokémiai Intézet
Létesítmény címe - 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Biztonsági elszigetelési szint - 3. szint
Tervezett felhasználás - Az antibiotikum-rezisztencia vizsgálata és terápiás megoldások kidolgozása az antibiotikum rezisztens baktériumok okozta fertőzések kezelésére. Az új terápiás eljárások fejlesztésének céljával rendszer- és szintetikus biológiai megközelítéseket ötvöznek, kezdve a bioinformatikától, a genomikai technikák széles körén át a genommérnökségig. A megszerzett tudás által új terápiás stratégiákat fejlesztenek, amelyeken belül különösen nagy hangsúlyt fektetnek a legtöbb antibiotikummal szemben ellenálló baktérium fajokra, az úgynevezett ESKAPE patogénekre.
Környezeti kockázatértékelés - Kutatási céljaik eléréséhez, vizsgálataik magukba foglalják, hogy esetenként genetikailag módosítanak hipervirulens klinikai patogén baktériumokat, vagy éppen ezeket a baktériumokat elpusztítani képes vírusokat, az úgynevezett bakteriofágokat. A módosítások során azt vizsgálják, hogy hogyan tudják ezeket a baktériumokat hatékonyan elpusztítani, vagy éppen, hogy hogyan alakulnak ki rezisztens baktériumok a környezetünkben vagy éppen a szervezetünkben. A genetikai módosításokhoz használt vektorok világszerte széles körben elterjedt, sem emberre, sem a környezetre nem veszélyes konstrukciók. Esetleges kijutásuk a szabályok betartásával könnyen megakadályozható. A mikroorganizmusok módosítása nem növelik a törzsek környezetre vagy az emberekre gyakorolt hatását. Ugyanakkor, a módosítások során a baktériumok egyes antibiotikumokra rezisztensekké válnak. Így a klinikumban használt egyes antibiotikummal szemben a módosított organizmus túlélési esélyei megnőhetnek. Mivel hipervirulens patogén baktériumokról van szó, melyek akár egészséges emberre is jelenthetnek veszélyt, illetve hatásos antibiotikumok hiányában kezelésük is gondot jelenthet. Ezért ez a tevékenység emberre gyakorolt hatása közepes kockázatúnak minősül. A kockázatok mérlegelését követően az intézet mindent megtesz, hogy a szigorú szabályok betartatása mellett, mind a munkavállalók, mind a környezet számára a baktériumok kijutásának kockázatát minden eszközzel megakadályozza, azaz nullára csökkentse.
Balesetelhárítás - A laboratóriumi munka során száraz és folyadék halmazállapotú biológiai hulladékok keletkeznek, melyek 3. elszigetelési szintű munkafolyamatoknak megfelelő hulladékkezelést tesznek szükségessé. A genetikailag módosított szervezetek kezelése zárt rendszerű laboratóriumokban történik, erre kiképzett személyzet által. A hulladékokat, típustól függően, főleg autoklávozással, ritkábban nátrium-hipoklorittal vagy detergenssel ártalmatlanítják, majd a hulladék megsemmisítése elszállítása az érvényes hulladékkezelési szabályok betartásával történik. Mindennemű baktériumtörzs tenyésztésére való előkészítése mikrobiológiai fülkében zajlik. A hulladékok ártalmatlanítása a hulladékkezelési szabályzat szerint folyik. A laborban beépített autoklávban történik a hulladék kezelése. A kész törzseket egyes esetekben a munkacsoport együttműködő partnerei is megkapják. A törzsek tökéletesen záródó dupla csomagolásban kerülnek szállításra, ha erre van szükség. Az esetlegesen a környezetbe jutó anyagok detergenssel, szerves oldószerrel vagy nátrium-hipoklorit oldattal tökéletesen semlegesíthetőek.
Publikus - Igen
Kérelmező neve - Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Engedély típusa - GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása
Felhasználható szervezet(ek) - Escherichia coli (hipervirulens és pánrezisztens törzsei) / Klebsiella pneumoniae (hipervirulens és pánrezisztens törzsei) / Acinetobacter baumanni (hipervirulens és pánrezisztens törzsei)
Feltöltött határozat - BGMF_854-9_SZBK Biokémiai Intézet_zárt rendszer.pdf.pdf
Felelős vezető(k) neve - Dr. Fehér Tamás, Dr. Méhi Orsolya, Dr. Kintses Balázs
Kapcsolódó határozat - BGMF/853-9/2022 - Géntechnológiai módosítást végző 3. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biokémiai Intézet részére