BGMF/854-9/2022

Géntechnológiával módosított szervezetek 3. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biokémiai Intézet részére
Évszám

2022

Kérelmező neve

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Kiadmányozás dátuma

2022-11-18

Kérelmező címe

Csongrád-Csanád vármegye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Escherichia coli hipervirulens és pánrezisztens törzsei Klebsiella pneumoniae hipervirulens és pánrezisztens törzsei Acinetobacter baumanni hipervirulens és pánrezisztens törzsei

Létesítmény neve

Biokémiai Intézet

Létesítmény címe

6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Biztonsági elszigetelési szint

3. szint

Tervezett felhasználás

Az antibiotikum-rezisztencia vizsgálata és terápiás megoldások kidolgozása az antibiotikum rezisztens baktériumok okozta fertőzések kezelésére. Az új terápiás eljárások fejlesztésének céljával rendszer- és szintetikus biológiai megközelítéseket ötvöznek, kezdve a bioinformatikától, a genomikai technikák széles körén át a genommérnökségig. A megszerzett tudás által új terápiás stratégiákat fejlesztenek, amelyeken belül különösen nagy hangsúlyt fektetnek a legtöbb antibiotikummal szemben ellenálló baktérium fajokra, az úgynevezett ESKAPE patogénekre.

Környezeti kockázatértékelés

Kutatási céljaik eléréséhez, vizsgálataik magukba foglalják, hogy esetenként genetikailag módosítanak hipervirulens klinikai patogén baktériumokat, vagy éppen ezeket a baktériumokat elpusztítani képes vírusokat, az úgynevezett bakteriofágokat. A módosítások során azt vizsgálják, hogy hogyan tudják ezeket a baktériumokat hatékonyan elpusztítani, vagy éppen, hogy hogyan alakulnak ki rezisztens baktériumok a környezetünkben vagy éppen a szervezetünkben. A genetikai módosításokhoz használt vektorok világszerte széles körben elterjedt, sem emberre, sem a környezetre nem veszélyes konstrukciók. Esetleges kijutásuk a szabályok betartásával könnyen megakadályozható. A mikroorganizmusok módosítása nem növelik a törzsek környezetre vagy az emberekre gyakorolt hatását. Ugyanakkor, a módosítások során a baktériumok egyes antibiotikumokra rezisztensekké válnak. Így a klinikumban használt egyes antibiotikummal szemben a módosított organizmus túlélési esélyei megnőhetnek. Mivel hipervirulens patogén baktériumokról van szó, melyek akár egészséges emberre is jelenthetnek veszélyt, illetve hatásos antibiotikumok hiányában kezelésük is gondot jelenthet. Ezért ez a tevékenység emberre gyakorolt hatása közepes kockázatúnak minősül. A kockázatok mérlegelését követően az intézet mindent megtesz, hogy a szigorú szabályok betartatása mellett, mind a munkavállalók, mind a környezet számára a baktériumok kijutásának kockázatát minden eszközzel megakadályozza, azaz nullára csökkentse.

Balesetelhárítás

A laboratóriumi munka során száraz és folyadék halmazállapotú biológiai hulladékok keletkeznek, melyek 3. elszigetelési szintű munkafolyamatoknak megfelelő hulladékkezelést tesznek szükségessé. A genetikailag módosított szervezetek kezelése zárt rendszerű laboratóriumokban történik, erre kiképzett személyzet által. A hulladékokat, típustól függően, főleg autoklávozással, ritkábban nátrium-hipoklorittal vagy detergenssel ártalmatlanítják, majd a hulladék megsemmisítése elszállítása az érvényes hulladékkezelési szabályok betartásával történik. Mindennemű baktériumtörzs tenyésztésére való előkészítése mikrobiológiai fülkében zajlik. A hulladékok ártalmatlanítása a hulladékkezelési szabályzat szerint folyik. A laborban beépített autoklávban történik a hulladék kezelése. A kész törzseket egyes esetekben a munkacsoport együttműködő partnerei is megkapják. A törzsek tökéletesen záródó dupla csomagolásban kerülnek szállításra, ha erre van szükség. Az esetlegesen a környezetbe jutó anyagok detergenssel, szerves oldószerrel vagy nátrium-hipoklorit oldattal tökéletesen semlegesíthetőek.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_854-9_SZBK Biokémiai Intézet_zárt rendszer.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Fehér Tamás
  • Dr. Méhi Orsolya
  • Dr. Kintses Balázs