BGMF/856-9/2022

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biokémiai Intézet részére
Évszám

2022

Kérelmező neve

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Kiadmányozás dátuma

2022-11-28

Kérelmező címe

Csongrád-Csanád vármegye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Escherichia coli olyan törzsek, amelyek nem hipervirulensek Shigella sonnei olyan törzsek, amelyek nem hipervirulensek Salmonella enterica olyan törzsek, amelyek nem hipervirulensek Klebsiella pneumoniae olyan törzsek, amelyek nem hipervirulensek Acinetobacter baumanni olyan törzsek, amelyek nem hipervirulensek Staphylococcus aureus olyan törzsek, amelyek nem hipervirulensek Pseudomonas aeruginosa olyan törzsek, amelyek nem hipervirulensek

Létesítmény neve

Biokémiai Intézet

Létesítmény címe

6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Tervezett felhasználás

• a multidrogrezisztens baktériumok elleni harcban olyan molekuláris eszközök kifejlesztése, amelyek segítséget nyújtanak az új antimikrobiális terápiákkal szemben kialakuló rezisztencia evolúció megértésében. A felhasznált szervezetek: laboratóriumi baktériumok és klinikai izolátumok, melyek tartalmaznak immunkompromitált emberek megfertőződését lehetővé tevő virulenciafaktorokat (Escherichia coli, Shigella sonnei, Salmonella enterica, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus és Pseudomonas aeruginosa olyan törzsei, melyek nem hipervirulensek); • a bakteriofágok laboratóriumi termelésére használt baktérium törzsek (Escherichia coli, Shigella sonnei, Salmonella enterica, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus és Pseudomonas aeruginosa) géntechnológiai módosítása; • a bakteriofágok géntechnológiai módosítása a magasabb hatékonyság és biztonságosabb klinikai alkalmazhatóság érdekében; • bakteriális vírusok (bakteriofágok és fágok) terápiás potenciáljának feltérképezése az antibiotikum rezisztens kórokozókkal szemben történő védekezés kontextusában, mely magában foglalja az új fágfajok felkeresését és karakterizálását, valamint a különböző környezeti mintákban található virális/bakteriális genetikai információ megismerését.

Környezeti kockázatértékelés

A kutatási célok eléréséhez a vizsgálatok magukba foglalják laboratóriumi vagy klinikai patogén baktériumok, vagy éppen ezen baktériumokat elpusztítani képes vírusok, az úgynevezett bakteriofágok esetenkénti géntechnológiai módosítását,. A módosítások célja, hogy hogyan lehet ezeket a baktériumokat hatékonyan elpusztítani, vagy éppen, hogy hogyan alakulnak ki az antibiotikum rezisztens baktériumok a környezetünkben vagy éppen a szervezetünkben. A genetikai módosításokhoz használt vektorok világszerte széles körben elterjedt, sem emberre, sem a környezetre nem veszélyes konstrukciók. A módosított baktériumok esetleges kijutása a szabályok betartásával könnyen megakadályozható. A genetikai módosítás nem növeli a törzsek környezetre vagy az emberekre gyakorolt hatását. Ugyanakkor, a módosítások során a baktériumok egyes antibiotikumokra rezisztensekké válnak. Így a klinikumban használt egyes antibiotikummal szemben a módosított szervezet túlélési esélyei megnőhetnek. Mivel patogén baktériumokról van szó, melyek habár egészséges emberre nem jelentenek veszélyt, immunkompromittált embereket képesek megfertőzni, a tevékenység környezetre és az emberre gyakorolt hatása közepes kockázatúnak minősül. A szigorú szabályok betartatása mellett, mind a munkavállalók, mind a környezet számára a baktériumok kijutásának kockázatát minden eszközzel meg kell akadályozni.

Balesetelhárítás

A genetikailag módosított szervezetek kezelése zárt rendszerű laboratóriumokban történik, erre kiképzett személyzet által. Mindennemű baktériumtörzs tenyésztésre való előkészítése mikrobiológiai fülkében zajlik. A hulladékokat, típustól függően, főleg autoklávozással, ritkábban nátrium-hipoklorittal vagy detergenssel ártalmatlanítják, majd a hulladék megsemmisítése, elszállítása az érvényes hulladékkezelési szabályok betartásával történik. A kész törzseket egyes esetekben a munkacsoport együttműködő partnerei is megkapják. A törzsek tökéletesen záródó dupla csomagolásban kerülnek szállításra, ha erre van szükség.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_856_9_SZBK Biokémia Intézet_2 zárt rendszer.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Fehér Tamás
  • Dr. Méhi Orsolya
  • Dr. Kintses Balázs