BGMF/866-9/2022

Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Genetikai Intézet részére
Évszám

2022

Kérelmező neve

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Kiadmányozás dátuma

2022-11-11

Kérelmező címe

Csongrád-Csanád vármegye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása

Felhasználható szervezet és leírása

Escherichia coli - Élesztő (Saccharomyces cerevisiae) - Drosophila melanogaster - Insecta fajok - Élesztő (Schizosaccharomyces pombe) -

Létesítmény neve

Genetikai Intézet

Létesítmény címe

6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Tevékenységbe bevont laborok

Drosophila táptalajkészítő laboratórium (15/A-C laboratórium); Injektáló laboratórium (602, 602/A labaoratórium); Törzsgyűjtemény helyiség (616 laboratórium); Drosophila-tenyésztő laboratóriumok, sejttenyésztő laboratóriumok és molekuláris biológiai laboratóriumok (526, 533, 535, 537-539, 604, 605/A, 606, 610, 613, 612-614, 618, 622-625, 704, 706, 707, 708-710, 712 laboratóriumok); Mikroszkópszobák és közös műszerszobák (517, 541/A, 609/A, 609/B, 620 laboratórium); Mélyhűtő-szobák (514, 626, 701); Mosogató helyiségek (511, 601, 702).

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Tervezett felhasználás

Rovarok genetikai módosítása élő embriók injektálásával, valamint a tenyésztett sejtek transzfektálásával. A rekombináns DNS-t, továbbá a biokémiai és molekuláris biológiai munkákhoz szükséges fehérjéket az alábbi baktérium és élesztő sejtek genetikai módosításával állatják elő: Drosophila melanogaster, Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe

Környezeti kockázatértékelés

A használt recipiens mikroorganizmusok nem valószínű, hogy emberi, állati vagy növényi betegséget okoznak, a környezetre és a velük dolgozó személyzetre nem jelentenek kockázatot. A bevitelhez használt vektorrendszerek DNS vagy mRNS alapúak lehetnek. Baktériumok esetén a DNS vektorrendszerek többsége képes lehet más baktérium fajokba átjutni természetes transzformációval, ugyanakkor a megfelelő laboratóriumi szabályzat betartásával ennek a valószínűsége minimalizálható. A beillesztett genetikai anyagok vírusokból, baktériumokból, növényekből, állatokból, emberből és gombákból is származhatnak, és nem ruházzák fel a géntechnológiával módosított mikroorganizmusokat olyan fenotípussal, amely emberi, állati vagy növényi betegséget okozhat, vagy káros hatást vált ki a környezetben. A módosítások során patogén tulajdonságok megjelenésének az esélye gyakorlatilag nulla.

Balesetelhárítás

A keletkezett hulladék kezelését és szállítását az erre kiképzett személyzet végzi. A rovarokat és mikrobákat a zárt tenyészedényekkel együtt a létesítményben üzemelő, erre a célra használt autoklávval semmisítik meg. A mikrobákat tartalmazó tenyészedényeket az erre a célra rendszeresített, légmentesen zárható, műanyag edényben szállítják. A keletkezett steril hulladék a Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Genetikai Intézet erre a célra rendszeresített hulladéktárolójába kerül.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_866_9_SZBK Genetika létesítmény.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Vilmos Péter