BGMF/867-9/2022

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Genetikai Intézet részére
Évszám

2022

Kérelmező neve

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Kiadmányozás dátuma

2022-12-16

Kérelmező címe

Csongrád-Csanád vármegye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Escherichia coli - Élesztő (Saccharomyces cerevisiae) - Élesztő (Schizosaccharomyces pombe) - Ecetmuslica (Drosophila melanogaster) - Insecta fajok -

Létesítmény neve

Genetikai Intézet

Létesítmény címe

6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Tervezett felhasználás

Rovarok genetikai módosítása élő embriók injektálásával, valamint a tenyésztett sejtek transzfektálásával. A rekombináns DNS-t, továbbá a biokémiai és molekuláris biológiai munkákhoz szükséges fehérjéket az alábbi baktérium és élesztő sejtek genetikai módosításával állatják elő: Drosophila melanogaster, Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe

Környezeti kockázatértékelés

A használt recipiens mikroorganizmusok nem valószínű, hogy emberi, állati vagy növényi betegséget okoznak, a környezetre és a velük dolgozó személyzetre nem jelentenek kockázatot. A bevitelhez használt vektorrendszerek DNS vagy mRNS alapúak lehetnek. Baktériumok esetén a DNS vektorrendszerek többsége képes lehet más baktérium fajokba átjutni természetes transzformációval, ugyanakkor a megfelelő laboratóriumi szabályzat betartásával ennek a valószínűsége minimalizálható. A beillesztett genetikai anyagok vírusokból, baktériumokból, növényekből, állatokból, emberből és gombákból is származhatnak, és nem ruházzák fel a géntechnológiával módosított mikroorganizmusokat olyan fenotípussal, amely emberi, állati vagy növényi betegséget okozhat, vagy káros hatást vált ki a környezetben. A módosítások során patogén tulajdonságok megjelenésének az esélye gyakorlatilag nulla.

Balesetelhárítás

A keletkezett hulladék kezelését és szállítását az erre kiképzett személyzet végzi. A rovarokat és mikrobákat a zárt tenyészedényekkel együtt a létesítményben üzemelő, erre a célra használt autoklávval semmisítik meg. A mikrobákat tartalmazó tenyészedényeket az erre a célra rendszeresített, légmentesen zárható, műanyag edényben szállítják. A keletkezett steril hulladék a Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Genetikai Intézet erre a célra rendszeresített hulladéktárolójába kerül.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_867_9_SZBK Genetikai Intézet zárt rendszer.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Vilmos Péter