BGMF/14-9/2023

Géntechnológiával módosított szervezetek 3. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése az Állatorvostudományi Kutatóintézet részére
Módosító Módosítás dátum
Virág Ágota 2023-04-24 13:59:22
Mező neve Eredeti érték Megváltozott érték
Határozat száma - BGMF/14-9/2023
Határozat címe - Géntechnológiával módosított szervezetek 3. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése az Állatorvostudományi Kutatóintézet részére
Évszám - 2023
Határozat típusa - Engedélyező határozat
Kiadmányozás dátuma - 2023-04-24
Kérelmező címe - Pest vármegye, 1143 Budapest, Hungária krt. 21.
Biztonsági elszigetelési szint - 3. szint
Tervezett felhasználás - Legyengített fertőzőképességű, potenciális vakcina törzsként használható afrikai sertéspestis vírus (ASFV) törzsek létrehozása esszenciális és nem esszenciális gén vagy gének kiütésével, módosításával, valamint a Kérelmező által vagy más laboratóriumokban előállított mutáns törzsek biológiai tulajdonságainak in vitro vizsgálatai.
Környezeti kockázatértékelés - A létrehozni kívánt mutáns vírusok patogenitása jelenleg nem ismert, a szülő törzshöz képest várhatóan csökkeni fog. A kórokozó a külső környezeti hatásokkal szemben rendkívül ellenálló, azonban csak házi sertéseket és vaddisznókat képes megfertőzni. A gazdafajtának számító lágyhéjú kullancsok a Kárpát-medencében nem találhatóak meg a természetben. A vírus nem allergizál, nem toxikus, nincs vektora, és nem hordoz antibiotikum-rezisztencia géneket. Sem a vad törzsnek, sem a módosított vírusnak nincs hatása az emberi egészségre, a vírus teljesen apatogén az emberekre. Magas fertőzőképessége és a környezeti hatásokkal szembeni ellenállóképessége, valamint a súlyos gazdasági károkozása miatt a 3-as biológiai biztonsági szint fenntartása a vírussal történő munkavégzés során elengedhetetlen. A létesítmény biológiai veszélyt hordozó helyiségeiben csak biometrikus azonosítás után lehet belépni. Bent önállóan csak olyan személy végezhet munkát, aki a laboratórium működési szabályzatából írásbeli vizsgát tett és legalább fél évig dolgozott egy önálló munkavégzésre feljogosított személy felügyelete alatt. A biztonsági laborban dolgozó személyzet a létesítményben történő belépést követő hét napig nem látogathat olyan állattartó telepeket, cirkuszt, kiállításokat, vásárokat, ahol fogékony állatokkal kerülhetnek kapcsolatba.
Balesetelhárítás - A kísérleteket 3-as biológiai biztonsági szintű laboratóriumokban fogják végezni, negatív nyomás fenntartása mellett. A létesítmény saját légkezelő rendszerrel rendelkezik. A létesítményben keletkező hulladékot az átadó rendszerű, sterilizátor típusú autoklávban ártalmatlanítják. Működése során előre beállított programok közül lehet választani. Külön programok vannak a felszerelések, folyadékok, szilárd hulladék ártalmatlanítására. A fertőző, veszélyes hulladékok elszállítása, átadása előre rögzített időpontban, illetve a keletkezett mennyiség függvényében rendszeresen történik. A veszélyes hulladékok szállítását a környezetvédelmi hatóság által kiadott, az érintett veszélyes hulladékok szállítására, ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező vállalkozás végzi.
Publikus - Igen
Kérelmező neve - Állatorvostudományi Kutatóközpont
Engedély típusa - GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása
Felhasználható szervezet(ek) - Afrikai sertéspestis vírus (-)
Feltöltött határozat - BGMF_14_9_Állatorvostudományi Kutatóintézet_zárt rendszer.pdf.pdf
Felelős vezető(k) neve - Dr. Zádori Zoltán, Mészáros István
Kapcsolódó határozat - BGMF/13-11/2023 - Géntechnológiai módosítást végző 3. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése az Állatorvostudományi Kutatóintézet részére