BGMF/14-9/2023

Géntechnológiával módosított szervezetek 3. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése az Állatorvostudományi Kutatóintézet részére
Évszám

2023

Kérelmező neve

Állatorvostudományi Kutatóintézet

Kiadmányozás dátuma

2023-04-24

Kérelmező címe

Pest vármegye, 1143 Budapest, Hungária krt. 21.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Afrikai sertéspestis vírus -

Biztonsági elszigetelési szint

3. szint

Tervezett felhasználás

Legyengített fertőzőképességű, potenciális vakcina törzsként használható afrikai sertéspestis vírus (ASFV) törzsek létrehozása esszenciális és nem esszenciális gén vagy gének kiütésével, módosításával, valamint a Kérelmező által vagy más laboratóriumokban előállított mutáns törzsek biológiai tulajdonságainak in vitro vizsgálatai.

Környezeti kockázatértékelés

A létrehozni kívánt mutáns vírusok patogenitása jelenleg nem ismert, a szülő törzshöz képest várhatóan csökkeni fog. A kórokozó a külső környezeti hatásokkal szemben rendkívül ellenálló, azonban csak házi sertéseket és vaddisznókat képes megfertőzni. A gazdafajtának számító lágyhéjú kullancsok a Kárpát-medencében nem találhatóak meg a természetben. A vírus nem allergizál, nem toxikus, nincs vektora, és nem hordoz antibiotikum-rezisztencia géneket. Sem a vad törzsnek, sem a módosított vírusnak nincs hatása az emberi egészségre, a vírus teljesen apatogén az emberekre. Magas fertőzőképessége és a környezeti hatásokkal szembeni ellenállóképessége, valamint a súlyos gazdasági károkozása miatt a 3-as biológiai biztonsági szint fenntartása a vírussal történő munkavégzés során elengedhetetlen. A létesítmény biológiai veszélyt hordozó helyiségeiben csak biometrikus azonosítás után lehet belépni. Bent önállóan csak olyan személy végezhet munkát, aki a laboratórium működési szabályzatából írásbeli vizsgát tett és legalább fél évig dolgozott egy önálló munkavégzésre feljogosított személy felügyelete alatt. A biztonsági laborban dolgozó személyzet a létesítményben történő belépést követő hét napig nem látogathat olyan állattartó telepeket, cirkuszt, kiállításokat, vásárokat, ahol fogékony állatokkal kerülhetnek kapcsolatba.

Balesetelhárítás

A kísérleteket 3-as biológiai biztonsági szintű laboratóriumokban fogják végezni, negatív nyomás fenntartása mellett. A létesítmény saját légkezelő rendszerrel rendelkezik. A létesítményben keletkező hulladékot az átadó rendszerű, sterilizátor típusú autoklávban ártalmatlanítják. Működése során előre beállított programok közül lehet választani. Külön programok vannak a felszerelések, folyadékok, szilárd hulladék ártalmatlanítására. A fertőző, veszélyes hulladékok elszállítása, átadása előre rögzített időpontban, illetve a keletkezett mennyiség függvényében rendszeresen történik. A veszélyes hulladékok szállítását a környezetvédelmi hatóság által kiadott, az érintett veszélyes hulladékok szállítására, ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező vállalkozás végzi.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_14_9_Állatorvostudományi Kutatóintézet_zárt rendszer.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Zádori Zoltán
  • Mészáros István