BGMF/600-9/2023

Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a GI.HU Kereskedelmi Kft. részére
Módosító Módosítás dátum
Virág Ágota 2023-08-15 09:32:48
Mező neve Eredeti érték Megváltozott érték
Határozat száma - BGMF/600-9/2023
Határozat címe - Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a GI.HU Kereskedelmi Kft. részére
Évszám - 2023
Határozat típusa - Engedélyező határozat
Kiadmányozás dátuma - 2023-08-09
Kérelmező címe - 1133 Budapest, Gogol utca 26., 3. emelet 1. ajtó ( Csongrád-Csanád vármegye)
Létesítmény neve - GI.HU Szegedi Kutatólaboratórium
Létesítmény címe - 6753 Szeged, Kőrös sor 50. ; Hrsz.: 18528/2
Tevékenységbe bevont laborok - előtér, zsilipelő, L01 – Molekuláris biológiai laboratórium, L02 – Sejttenyésztő laboratórium, folyosó, iroda, raktár, hidegszoba, sterilizáló helyiség, szociális helyiségek.
Biztonsági elszigetelési szint - 2. szint
Környezeti kockázatértékelés - Sem a genetikai módosításon átesett, sem a módosítatlan sejtek nem képesek hosszú távon fennmaradni, túlélni a környezetben. Egyrészt, az alkalmazott mikroorganizmusok genetikai állománya suicid géneket tartalmaz, melyek biztos környezeti tényezők (hőmérséklet, bizonyos vegyületek jelenléte) hatására indukálódnak, kifejeződésük révén elpusztítva a sejtet. Másrészt auxotróf törzseket alkalmaznak, mely lehetetlenné teszi a sejtek számára valamely létfontosságú vegyület szintézisét, így csak laborkörülmények között fenntarthatóak. Továbbá, mivel az Escherichia coli normál körülmények között a melegvérű állatok, illetve az ember bélrendszerében él, a környezetbe kikerülve a talajon, vízen, egyéb helyeken nem képes túléli, ennek megfelelően megtelepedni, más szervezetekkel terjedni sem képes.
Balesetelhárítás - A géntechnológiai tevékenység során keletkezett biológiai hulladékot, veszélyes hulladékot a megfelelő hulladékkezelési eljárásnak megfelelően kezelik. A veszélyes hulladékot a laboratórium területén kizárólag erre a célja kijelölt gyűjtőben gyűjtik, ártalmatlanítását autoklávval történő hőkezelés révén valósítják meg. A hőkezelésen átesett hulladékot a szerződött partnernek történő átadásig az erre a célja kijelölt, zárható hulladéktároló szekrényben tárolják. Veszélyes hulladékok kizárólag lezárt gyűjtőben hagyhatják el a laboratórium területét. Az üzemi hulladék gyűjtőhely kármentővel ellátott, a kármentőbe került anyagot átfejteni, felitatni szükséges, továbbiakban veszélyes hulladékként kell az erre a tevékenységre engedéllyel rendelkező szervezet részére történő átadásig a telephelyi hulladékgyűjtőbe elhelyezni. A felitatáshoz eszközök (seprű, lapát) és felitató anyag (homok, abszorbens), valamint egyéni védőeszköz (kesztyű, szemüveg, pormaszk) rendelkezésre állnak. A kiömlött folyadékot a szükséges mennyiségű fertőtlenítő szerrel semlegesíteni szükséges.
Publikus - Igen
Kérelmező neve - GI.HU Kereskedelmi Kft.
Engedély típusa - Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása
Felhasználható szervezet(ek) - Escherichia coli (-) / HEK-293, Humán (Homo sapiens) (-)
Feltöltött határozat - BGMF_600_9_ GI HU_létesítmény.pdf.pdf
Felelős vezető(k) neve - Dr. Balogh Tímea