BGMF/600-9/2023

Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a GI.HU Kereskedelmi Kft. részére
Évszám

2023

Kérelmező neve

GI.HU Kereskedelmi Kft.

Kiadmányozás dátuma

2023-08-09

Kérelmező címe

1133 Budapest, Gogol utca 26., 3. emelet 1. ajtó ( Csongrád-Csanád vármegye)

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása

Felhasználható szervezet és leírása

Escherichia coli - HEK-293, Humán (Homo sapiens) -

Létesítmény neve

GI.HU Szegedi Kutatólaboratórium

Létesítmény címe

6753 Szeged, Kőrös sor 50. ; Hrsz.: 18528/2

Tevékenységbe bevont laborok

előtér, zsilipelő, L01 – Molekuláris biológiai laboratórium, L02 – Sejttenyésztő laboratórium, folyosó, iroda, raktár, hidegszoba, sterilizáló helyiség, szociális helyiségek.

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

Sem a genetikai módosításon átesett, sem a módosítatlan sejtek nem képesek hosszú távon fennmaradni, túlélni a környezetben. Egyrészt, az alkalmazott mikroorganizmusok genetikai állománya suicid géneket tartalmaz, melyek biztos környezeti tényezők (hőmérséklet, bizonyos vegyületek jelenléte) hatására indukálódnak, kifejeződésük révén elpusztítva a sejtet. Másrészt auxotróf törzseket alkalmaznak, mely lehetetlenné teszi a sejtek számára valamely létfontosságú vegyület szintézisét, így csak laborkörülmények között fenntarthatóak. Továbbá, mivel az Escherichia coli normál körülmények között a melegvérű állatok, illetve az ember bélrendszerében él, a környezetbe kikerülve a talajon, vízen, egyéb helyeken nem képes túléli, ennek megfelelően megtelepedni, más szervezetekkel terjedni sem képes.

Balesetelhárítás

A géntechnológiai tevékenység során keletkezett biológiai hulladékot, veszélyes hulladékot a megfelelő hulladékkezelési eljárásnak megfelelően kezelik. A veszélyes hulladékot a laboratórium területén kizárólag erre a célja kijelölt gyűjtőben gyűjtik, ártalmatlanítását autoklávval történő hőkezelés révén valósítják meg. A hőkezelésen átesett hulladékot a szerződött partnernek történő átadásig az erre a célja kijelölt, zárható hulladéktároló szekrényben tárolják. Veszélyes hulladékok kizárólag lezárt gyűjtőben hagyhatják el a laboratórium területét. Az üzemi hulladék gyűjtőhely kármentővel ellátott, a kármentőbe került anyagot átfejteni, felitatni szükséges, továbbiakban veszélyes hulladékként kell az erre a tevékenységre engedéllyel rendelkező szervezet részére történő átadásig a telephelyi hulladékgyűjtőbe elhelyezni. A felitatáshoz eszközök (seprű, lapát) és felitató anyag (homok, abszorbens), valamint egyéni védőeszköz (kesztyű, szemüveg, pormaszk) rendelkezésre állnak. A kiömlött folyadékot a szükséges mennyiségű fertőtlenítő szerrel semlegesíteni szükséges.

Nyomonkövetés

Az engedély érvényes: 2033. augusztus 9-ig.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_600_9_ GI HU_létesítmény_.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Balogh Tímea