BGMF/601-7/2023

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a GI.HU Kereskedelmi Kft. részére
Évszám

2023

Kérelmező neve

GI.HU Kereskedelmi Kft.

Kiadmányozás dátuma

2023-09-13

Kérelmező címe

1133 Budapest, Gogol utca 26., 3. emelet 1. ajtó ( Csongrád-Csanád vármegye)

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Escherichia coli Plazmid DNS alapú HIV terápiás vakcina fejlesztése (genetikailag módosított plazmid Escherichia coli baktériumban történő sokszorosítása) HEK-293 hatékonysági vizsgálat HEK*293 sejtvonalban.

Létesítmény neve

GI.HU Szegedi Kutatólaboratórium

Létesítmény címe

6753 Szeged, Kőrös sor 50. ; Hrsz.: 18528/2

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

Sem a genetikai módosításon átesett, sem a módosítatlan sejtek nem képesek hosszú távon fennmaradni, túlélni a környezetben. Egyrészt, az alkalmazott mikroorganizmusok genetikai állománya suicid géneket tartalmaz, melyek biztos környezeti tényezők (hőmérséklet, bizonyos vegyületek jelenléte) hatására indukálódnak, kifejeződésük révén elpusztítva a sejtet. Másrészt auxotróf törzseket alkalmaznak, mely lehetetlenné teszi a sejtek számára valamely létfontosságú vegyület szintézisét, így csak laborkörülmények között fenntarthatóak. Továbbá, mivel az Escherichia coli normál körülmények között a melegvérű állatok, illetve az ember bélrendszerében él, a környezetbe kikerülve a talajon, vízen, egyéb helyeken nem képes túléli, ennek megfelelően megtelepedni, más szervezetekkel terjedni sem képes.

Balesetelhárítás

A géntechnológiai tevékenység során keletkezett biológiai hulladékot, veszélyes hulladékot a megfelelő hulladékkezelési eljárásnak megfelelően kezelik. A veszélyes hulladékot a laboratórium területén kizárólag erre a célja kijelölt gyűjtőben gyűjtik, ártalmatlanítását autoklávval történő hőkezelés révén valósítják meg. A hőkezelésen átesett hulladékot a szerződött partnernek történő átadásig az erre a célja kijelölt, zárható hulladéktároló szekrényben tárolják. Veszélyes hulladékok kizárólag lezárt gyűjtőben hagyhatják el a laboratórium területét. Az üzemi hulladék gyűjtőhely kármentővel ellátott, a kármentőbe került anyagot átfejteni, felitatni szükséges, továbbiakban veszélyes hulladékként kell az erre a tevékenységre engedéllyel rendelkező szervezet részére történő átadásig a telephelyi hulladékgyűjtőbe elhelyezni. A felitatáshoz eszközök (seprű, lapát) és felitató anyag (homok, abszorbens), valamint egyéni védőeszköz (kesztyű, szemüveg, pormaszk) rendelkezésre állnak. A kiömlött folyadékot a szükséges mennyiségű fertőtlenítő szerrel semlegesíteni szükséges.

Nyomonkövetés

Az engedély érvényes: 2033. augusztus 9-ig.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_601_7_GI HU zárt rendszer_.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Balogh Tímea