BGMF/984-9/2023

Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a Pécsi Tudományegyetem részére
Módosító Módosítás dátum
Virág Ágota 2023-12-18 11:38:05
Mező neve Eredeti érték Megváltozott érték
Határozat száma - BGMF/984-9/2023
Határozat címe - Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a Pécsi Tudományegyetem részére
Évszám - 2023
Határozat típusa - Engedélyező határozat
Kiadmányozás dátuma - 2023-12-13
Kérelmező címe - Baranya vármegye, 7624 Pécs, Szigeti út 12.
Létesítmény neve - Klinikai Központ, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet
Létesítmény címe - 7624 Pécs, Szigeti u. 12. H. épület
Tevékenységbe bevont laborok - - Földszint: o Egerek tartása és szaporítása (SPF részleg, rágcsáló szobák): SIGHF051, SIGHF027, SIGHF026, SIGHF056; o Konvencionális állatház, rágcsáló szoba: SIGHF060; o Az állatházhoz tartozó raktárak, tárolók, folyosók, mosogatók, hulladéktároló helyiség: SIGHF057 (SPF mikromanipulációs szoba), SIGHF052 (SPF mosogató), SIGHF059 (konvencionális állatház mosogató), SIGHF053 (SPF hulladék átadó/előtér), SIGHF054 (SPF belső folyosó), SIGHF055 ( SPF belső raktár/átadó), SIGHF046, SIGHF047 (konvencionális állatház raktárak), SIGHF070 (konvencionális állatház folyosó), SIGHF035 (veszélyes hulladék tároló); o Állatházhoz tartozó öltözők, mosdók: SIGHF043 (konvencionális állatházhoz tartozó öltöző), SIGHF044 (konvencionális állatház WC), SIGFH045 (konvencionális állatház zuhanyzó), SIGHF048 (SPF állatház zuhanyzó), SIGHF049 (SPF állatház fekete öltöző), SIGHF050 (SPF állatház fehér öltöző), SIGHF071 (SPF állatház WC), o Sejtbank: SIGHF006. - Első emelet: o Egerek szerveinek, szöveteinek, sejtjeinek feldolgozása, DNS, RNS izolálás, PCR vizsgálatok, Western blot, immunológiai vizsgálatok, metszetkészítések, mintatárolás, sejttenyésztés (kutató laboratórium): SIGHF1036 (Hidegszoba), SIGH1006 (vírus labor), SIGH1007, SIGH1008 (szövettenyésztő laborok), SIGH1015 (baktérium labor), SIGH1016 (Molekuláris biológia labor I.), SIGH1017 (Molekuláris biológia labor II.), SIGH1018 (Mosogató), SIGH1035 (Biokémia labor II.), SIGH1038 (Biokémia labor I.); o Kutató laboratórium: SIGH1015 (Escherichia coli transzformálás plazmid vektorral, baktériumtörzsek tenyésztése)
Biztonsági elszigetelési szint - 2. szint
Környezeti kockázatértékelés - A gazdaszervezet nem patogén, nem jelent egészségügyi kockázatot. A géntermékek nem toxikusak, allergiológiai hatásukról nincs információ.
Balesetelhárítás - A balesetelhárításban részt vevőknek laboratóriumi védőruhát és védőkesztyűt kell viselniük. A GMM-el és termékeivel szennyezett folyadékokat fel kell itatni, az így keletkezett hulladékot a veszélyes hulladékkal el kell égetni. A veszélyes hulladék tárolása a földszinten, mágneses beléptető rendszeren keresztül érhető el. A SepTox Kft. hetente egyszer szállítja el a hulladékokat megsemmisítésre. A szennyezett felületeket 10% nátrium-hipoklorit oldattal, majd pedig alkoholos fertőtlenítővel kell feltörölni.
Publikus - Igen
Kérelmező neve - Pécsi Tudományegyetem
Engedély típusa - Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása / GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása
Felhasználható szervezet(ek) - Escherichia coli (-)
Feltöltött határozat - BGMF_984_9_Pécsi Tudományegyetem Immunológiai és Biotechn. Intézet_létesítmény.pdf.pdf
Felelős vezető(k) neve - Dr. Berki Tímea, Dr. Gajdócsi Erzsébet Emília
Kapcsolódó határozat - -