BGMF/49-8/2024

Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont részére
Évszám

2024

Kérelmező neve

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Kiadmányozás dátuma

2024-03-08

Kérelmező címe

Csongrád-Csanád vármegye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása

Felhasználható szervezet és leírása

Arabidopsis thaliana - Brassica napus - Lucerna (Medicago truncatula) - Brachypodium distachyon - Dohány (Nicotiana tabacum, Nicotiana benthamiana) - Kukorica (Zea mays) - Rizs (Oryza sativa) - Salix spp. - Búza (Triticum spp.) - Árpa (Hordeum vulgare) - Escherichia coli - Agrobacterium tumefaciens - Élesztő (Saccharomyces cerevisiae) - Sinorhizobium meliloti -

Létesítmény neve

Növénybiológiai Intézet

Létesítmény címe

6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Tevékenységbe bevont laborok

• Földszint: 002/A.; 002/B.; 020. számú helyiségek; • I. emelet: 124. számú helyiség; • II. emelet: 201.; 202.; 204.; 206.; 207.; 208.; 210.; 212.; 237/A.; 258.; ; 260.; 260/A. számú helyiségek; • III. emelet:302.; 304.; 305.; 309.; 311.; 313. számú helyiségek; • IV. emelet: 431.; 433.; 435.; 437.; 454/A.; 458. számú helyiségek; • VII. emelet: 743/A.; 743/B.; 745.; 747/A.; 747/B. számú helyiségek; • 1. számú üvegház; • 2. számú üvegház; • Növénynevelő kamrák

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

A géntechnológiával módosított szervezetekkel végzett kísérletek semmiféle környezeti kockázatot nem jelentenek. A géntechnológiával módosított szervezetek zárt térben maradnak, nem kerülnek ki a környezetbe. A kísérletek a növények szárazság és sótűrésének molekuláris hátterének megértésére, feltárására irányulnak. A kísérletek nem tartalmaznak környezetre vagy emberi egészségre potenciálisan veszélyes gént, eljárást, anyagot. Az felhasznált baktériumok nem patogén laboratóriumi törzsek, klónozás és transzformáció céljára alkalmazzák őket. A növényi géntechnológiai módosítások a növények szabályozási folyamatainak megértését célozzák, alapkutatás technikájának részei. A kísérletek során nem alkalmaznak patogén, vagy környezetre veszélyes szervezeteket, ezért magasabb szintű elszigetelés, óvintézkedés nem szükséges. Biotechnológiai felhasználást, a géntechnológiával módosított növények szabadföldi tesztelését a kutatási programban nem terveznek.

Balesetelhárítás

Amennyiben a GM növény kikerülne a környezetbe, azokat begyűjtve autoklávozással inaktiválják. A zárt rendszerű géntechnológiai tevékenységet folytató létesítményben dolgozó személyzet munkavédelmi oktatásban részesül. A laboratóriumokban munkavégzés a megfelelő védőfelszerelésben (tipikusan kesztyű és köpeny) folyik. A kijelölt laboratóriumi felelős felel a laboratóriumi szabályok betartásáért.

Nyomonkövetés

Az engedély érvényes: 2033. május 9-ig.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_49_8_ Szegedi Biológiai Kutatközpont_Növénybiológiai Int_létesítmény_.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Magyar Zoltán
  • Dr. Györgyey János