BGMF/49-8/2024

Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont részére
Módosító Módosítás dátum
Virág Ágota 2024-03-18 14:23:42
Mező neve Eredeti érték Megváltozott érték
Határozat száma - BGMF/49-8/2024
Határozat címe - Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont részére
Évszám - 2024
Határozat típusa - Engedélyező határozat
Kiadmányozás dátuma - 2024.03.08.
Kérelmező címe - Csongrád-Csanád vármegye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Létesítmény neve - Növénybiológiai Intézet
Létesítmény címe - 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Tevékenységbe bevont laborok - • Földszint: 002/A.; 002/B.; 020. számú helyiségek; • I. emelet: 124. számú helyiség; • II. emelet: 201.; 202.; 204.; 206.; 207.; 208.; 210.; 212.; 237/A.; 258.; ; 260.; 260/A. számú helyiségek; • III. emelet:302.; 304.; 305.; 309.; 311.; 313. számú helyiségek; • IV. emelet: 431.; 433.; 435.; 437.; 454/A.; 458. számú helyiségek; • VII. emelet: 743/A.; 743/B.; 745.; 747/A.; 747/B. számú helyiségek; • 1. számú üvegház; • 2. számú üvegház; • Növénynevelő kamrák
Biztonsági elszigetelési szint - 2. szint
Környezeti kockázatértékelés - A géntechnológiával módosított szervezetekkel végzett kísérletek semmiféle környezeti kockázatot nem jelentenek. A géntechnológiával módosított szervezetek zárt térben maradnak, nem kerülnek ki a környezetbe. A kísérletek a növények szárazság és sótűrésének molekuláris hátterének megértésére, feltárására irányulnak. A kísérletek nem tartalmaznak környezetre vagy emberi egészségre potenciálisan veszélyes gént, eljárást, anyagot. Az felhasznált baktériumok nem patogén laboratóriumi törzsek, klónozás és transzformáció céljára alkalmazzák őket. A növényi géntechnológiai módosítások a növények szabályozási folyamatainak megértését célozzák, alapkutatás technikájának részei. A kísérletek során nem alkalmaznak patogén, vagy környezetre veszélyes szervezeteket, ezért magasabb szintű elszigetelés, óvintézkedés nem szükséges. Biotechnológiai felhasználást, a géntechnológiával módosított növények szabadföldi tesztelését a kutatási programban nem terveznek.
Balesetelhárítás - Amennyiben a GM növény kikerülne a környezetbe, azokat begyűjtve autoklávozással inaktiválják. A zárt rendszerű géntechnológiai tevékenységet folytató létesítményben dolgozó személyzet munkavédelmi oktatásban részesül. A laboratóriumokban munkavégzés a megfelelő védőfelszerelésben (tipikusan kesztyű és köpeny) folyik. A kijelölt laboratóriumi felelős felel a laboratóriumi szabályok betartásáért.
Publikus - Igen
Kérelmező neve - Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Engedély típusa - Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása
Felhasználható szervezet(ek) - Arabidopsis thaliana (-) / Brassica napus (-) / Lucerna (Medicago truncatula) (-) / Brachypodium distachyon (-) / Dohány (Nicotiana tabacum, Nicotiana benthamiana) (-) / Kukorica (Zea mays) (-) / Rizs (Oryza sativa) (-) / Salix spp. (-) / Búza (Triticum spp.) (-) / Árpa (Hordeum vulgare) (-) / Escherichia coli (-) / Agrobacterium tumefaciens (-) / Élesztő (Saccharomyces cerevisiae) (-) / Sinorhizobium meliloti (-)
Feltöltött határozat - BGMF_49_8_ Szegedi Biológiai Kutatközpont_Növénybiológiai Int_létesítmény_.pdf.pdf
Felelős vezető(k) neve - Dr. Magyar Zoltán, Dr. Györgyey János
Kapcsolódó határozat - BGMF/247-12/2023 - Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Növénybiológiai Intézet részére