BGMF/81-9/2024

Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont részére
Évszám

2024

Kérelmező neve

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Kiadmányozás dátuma

2024-03-08

Kérelmező címe

Csongrád-Csanád vármegye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása

Felhasználható szervezet és leírása

Escherichia coli - emlős sejtvonalak HEK293, CHO, HeLa (humán), A375, MDCK (kutya), B16, HELA (egér) rovar sejtvonalak D.Mel-2 - Drosophila melanogaster; Sf9 - Spodoptera frugiperda, HighFive -Trichoplusia ni

Létesítmény neve

Biokémiai Intézet

Létesítmény címe

6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Tevékenységbe bevont laborok

VI. emelet: 644. szövettenyésztő laboratórium és 646. molekuláris biológiai laboratórium; VII. emelet: 715. molekuláris biológiai laboratórium.

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

Az orvos biológiai kutatás során elengedhetetlen géntechnológiai eljárások, genetikailag módosított sejtvonalak felhasználása. A génsebészeti eljáráshoz nem patogén, a természetben nem életképes, laboratóriumi sejtvonalakat használnak. A vizsgált emlős sejtvonalak kizárólag szofisztikált szövettenyésztő rendszerekben életképesek. A DNS konstrukciók nem patogének, nem rákkeltőek, transzfekciós reagens nélkül nem képesek gazdaszervezetbe jutni és ott kifejeződni. A kísérletek a környezettől elzárt laboratóriumokban, korlátozott jelenlét mellet, a megfelelő védőfelszerelések használatával történnek. Az eljárásokat az Intézet biológiai biztonsági szabályzata és hulladékkezelési szabályzata szabályozza. A környezetbe nem kerülhet ki intakt rekombináns DNS, - illetve genetikailag módosított sejt, sejtvonal.

Balesetelhárítás

A hulladékkezelés az Intézet jelenleg érvényes hulladékkezelési szabályzatának betartásával történik. A hulladékkezelés során gondoskodnak arról, hogy ne kerüljenek a környezetbe szaporodóképes mikroorganizmusok, illetve intakt genetikai anyagok. A tenyésztett sejtvonalak, a DNS és az RNS megsemmisítése többféle módon történhet: kationos detergenssel (bradosept), oxidálószerrel (hypo) vagy szerves oldószerrel. Alternatívaként sok esetben az Intézeten belül végzett autoklávozást alkalmaznak. A hulladék elszállítását és további kezelését erre akkreditált külső cég végzi. Genetikailag módosított szervezet, élő sejt és működőképes örökítő anyag az Intézetből nem kerülhet ki.

Nyomonkövetés

Az engedély érvényes: 2034. március 8-ig.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_81_9_ Szegedi Biológiai Kutatóközpont_ Biokémiai Int_ létesítmény_.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Vizler Csaba