BGMF/82-9/2024

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont részére
Évszám

2024

Kérelmező neve

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Kiadmányozás dátuma

2024-04-19

Kérelmező címe

Csongrád-Csanád vármegye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Escherichia coli - humán (Homo sapiens) HEk293 sejtvonal - HeLa sejtvonal humán és egér CHO (Chinese Hamster Ovarian) sejtvonal - MDCK sejtvonal - B16 sejtvonal - rovar sejtvonalak D.Mel-2 – Drosophila melanogaster; Sf9 – Spodoptera frugiperda; HighFive – Trichoplusia ni

Létesítmény neve

Biokémiai Intézet

Létesítmény címe

6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

Az orvos biológiai kutatás során elengedhetetlen géntechnológiai eljárások, genetikailag módosított sejtvonalak felhasználása. A génsebészeti eljáráshoz nem patogén, a természetben nem életképes, laboratóriumi sejtvonalakat használnak. A vizsgált emlős sejtvonalak kizárólag szofisztikált szövettenyésztő rendszerekben életképesek. A DNS konstrukciók nem patogének, nem rákkeltőek, transzfekciós reagens nélkül nem képesek gazdaszervezetbe jutni és ott kifejeződni. A kísérletek a környezettől elzárt laboratóriumokban, korlátozott jelenlét mellett, a megfelelő védőfelszerelések használatával történnek. Az eljárásokat az Intézet biológiai biztonsági szabályzata és hulladékkezelési szabályzata szabályozzák. A környezetbe nem kerülhet ki intakt rekombináns DNS, - illetve genetikailag módosított sejt, sejtvonal.

Balesetelhárítás

A hulladékkezelés az Intézet jelenleg érvényes hulladékkezelési szabályzatának betartásával történik. A hulladékkezelés során gondoskodnak arról, hogy ne kerüljenek a környezetbe szaporodóképes mikroorganizmusok, illetve intakt genetikai anyagok. A tenyésztett sejtvonalak, a DNS és az RNS megsemmisítése többféle módon történhet: kationos detergenssel (bradosept), oxidálószerrel (hypo) vagy szerves oldószerrel. Alternatívaként sok esetben az Intézeten belül végzett autoklávozást alkalmaznak. A hulladék elszállítását és további kezelését erre akkreditált külső cég végzi. Genetikailag módosított szervezet, élő sejt és működőképes örökítő anyag az Intézetből nem kerülhet ki.

Nyomonkövetés

Engedély érvényes: 2034. március 8-ig.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_82_9_Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézet_zárt rendszer_.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Vizler Csaba