BGMF/83-9/2024

Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont részére
Évszám

2024

Kérelmező neve

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Kiadmányozás dátuma

2024-03-08

Kérelmező címe

Csongrád-Csanád vármegye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása

Felhasználható szervezet és leírása

Escherichia coli - Élesztő (Saccharomyces cerevisiae) - Élesztő (Schizosaccharomyces pombe) - egér (Mus musculus) - Caenorhabditis elegans - HeLa sejtvonal - U2-OS (humán oszteoszarkóma) - HEK-293, Humán (Homo sapiens) embrionális vese sejtvonal - Drosophila melanogaster - Rovarsejtek (Spodoptera frugiperda (Sf9)) - Trichoplusia ni -

Létesítmény neve

Genetikai Intézet

Létesítmény címe

6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Tevékenységbe bevont laborok

IV. emelet: 401.; 402-404.; 405.; 406.; 407.; 408.; 410.; 411.; 412.; 414.; 416.; 416/A.; 418-420.; 422.; 424.; 426.; 426/B.; 452/A.; 452/B. számú helyiségek; • V. emelet: 501.; 502-504; 506-508.; 507.; 509.; 510.; 512.; 512/A.; 518.; 518/A.; 520.; 522.; 524.; 552/A.; 552/B.; 554.; 556. számú helyiségek.

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

A kutatásban használt recipiens mikroorganizmusok nem jelentenek egészségügyi veszélyt vagy környezeti kockázatot. A felhasznált génmódosított állatok és sejtkultúrák nem hordoznak olyan mutációkat, amelyek ártalmasak lennének az emberekre vagy a környezetre. A Caenorhabditis elegans egy talajban élő féreg, amely nem jelent egészségügyi, mezőgazdasági vagy környezeti kockázatot. Az egerek az emberi környezetben kártevőknek számítanak, de a génmódosított állatok, amelyeket mi használunk, nem rendelkeznek megnövekedett szaporodási, túlélési vagy károkozó képességekkel a környezetünkben élő vad egerekhez képest. A használt vektorrendszerek nem okoznak kárt, ha jó laboratóriumi gyakorlat szerint használják őket. Baleset esetén valószínűtlen, hogy tartós kárt okoznak, mindemellett az általános munkahelyi baleseti eljárások érvényesek. A mikroorganizmus-kultúrák véletlen kiömlése és a kultúrahulladék hipoklorit oldattal van dekontaminálva, ami elpusztítja az élő szervezeteket és megsemmisíti a DNS-tartalmukat. A kutatás során emellett emberi szövetből származó sejteket is használunk. Az emberi eredet miatt ezeket a sejtkultúrákat különleges gondossággal kezeljük.

Balesetelhárítás

A laboratóriumi munka során keletkező GMO-hulladékokat hipoklorit oldattal inaktiválják vagy autoklávozzák, és az környezetvédelmi szabályozásoknak megfelelően veszélyes hulladék konténerbe tárolják. A laboratóriumokban erre a célra készült 'sárga műanyag dobozokat' használják, amelyeket a kísérletekhez többé már nem szükséges törzsek kidobása után véglegesen lezárják, és ezeket a törzseket rendszeresen központi autoklávozással megsemmisítik. Amennyiben baleset történik fertőtleníteni, kell a felületeket ahová vírus juthatott. Amennyiben feltételezhető, hogy valaki ki volt téve vírusvektornak, fertőtleníteni kell a kitett bőrfelületet és orvosi segítséget kell kérni. A laboratóriumban használt génmódosított állatok nem jelentenek komoly veszélyt az emberekre vagy a környezetre a létesítményen kívül, még abban az esetben sem, ha az izolációs eljárásaink nem működnének megfelelően. Különleges óvintézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy az állatok ne szökjenek el. Az egerek nem tudnak kiszökni a dobozaikból. A laboratórium, ahol az állatkísérleteket végzik, masszív falakkal van kialakítva, így az egerek nem juthatnak be vagy ki. Mindazonáltal rágcsálócsapdákat használnak annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy ha vad egerek véletlenül bejutnak, ne kerüljenek kapcsolatba a kísérleti állatokkal.

Nyomonkövetés

Az engedély érvényes: 2034. március 8-ig.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_ 83_9_ Szegedi Biológiai Kutatóközpont_Genetikai Int_ létesítmény_.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Timinszky Gyula