BGMF/84-9/2024

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont részére
Évszám

2024

Kérelmező neve

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Kiadmányozás dátuma

2024-04-26

Kérelmező címe

Csongrád-Csanád vármegye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Escherichia coli - Élesztő (Saccharomyces cerevisiae) - Élesztő (Schizosaccharomyces pombe) - egér (Mus musculus) - Fonalféreg (Caenorhabditis elegans) - Humán és egér sejtkultúrák HeLa, U2oS, HEK293, humán és egér makrofág sejtvonalak és primer makrofágok Drosophila melanogaster S2, SR2+ Rovarsejtek (Spodoptera frugiperda (Sf9); Trichoplusia ni (High5)) -

Létesítmény neve

Genetikai Intézet

Létesítmény címe

6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

A kutatásokban használt recipiens mikroorganizmusok nem jelentenek egészségügyi veszélyt vagy környezeti kockázatot. A felhasznált génmódosított állatok és sejtkultúrák nem hordoznak olyan mutációkat, amelyek ártalmasok lennének az emberekre vagy a környezetre. A Caenorhabditis elegans egy talajban élő féreg, amely nem jelent egészségügyi, mezőgazdasági vagy környezeti kockázatot. Az egerek az emberi környezetben kártevőknek számítanak, de a génmódosított állatok, amelyeket használnak, nem rendelkeznek megnövekedett szaporodási, túlélési vagy károkozó képességekkel a környezetünkben élő vad egerekhez képest. A használt vektorrendszerek nem okoznak kárt, ha jó laboratóriumi gyakorlat szerint használják őket. Baleset esetén valószínűtlen, hogy tartós kárt okoznak, mindemellett az általános munkahelyi baleseti eljárások érvényesek. Kutatások során emellett emberi szövetből származó sejteket is használnak. Az emberi eredet miatt ezeket a sejtkultúrákat különleges gondossággal kezelik.

Balesetelhárítás

A laboratóriumi munka során keletkező géntechnológiával módosított szervezetektől származó hulladékokat hipoklorit oldattal inaktiválják vagy autoklávozzák, és az környezetvédelmi szabályozásoknak megfelelően veszélyes hulladék konténerbe tárolják. A laboratóriumokban erre a célra készült 'sárga műanyag dobozokat' használják, amelyeket a kísérletekhez többé már nem szükséges törzsek kidobása után véglegesen lezárják, és ezeket a törzseket rendszeresen központi autoklávozással megsemmisítik. Szerződéses partner szállítja el a hulladékokat az Intézet területéről.

Nyomonkövetés

Az engedély érvényes: 2034. március 8-ig.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_84_9_Szegedi Biológiai Kutatóközpont Genetikai Intézet_zárt rendsz_.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Timinszky Gyula