BGMF/53-5/2024

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont részére
Évszám

2024

Kérelmező neve

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Kiadmányozás dátuma

2024-03-21

Kérelmező címe

Csongrád-Csanád vármegye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Malacoplasma penetrans HF-2 Bakteriális DNS metiltranszferázok átalakítása epigenetikai kutatásokhoz Spiroplasma species MQ1 Bakteriális DNS metiltranszferázok átalakítása epigenetikai kutatásokhoz Coprinopsis cinerea Szekvenciaspecifikus DNS-kötő fehérjék targetszekvenciáinak azonosítása Escherichia coli Szekvenciaspecifikus DNS-kötő fehérjék targetszekvenciáinak azonosítása

Létesítmény neve

Biokémiai Intézet

Létesítmény címe

6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

A géntechnológiai munkában gazdaszervezetként az Escherichia coli DNS klónozásra kifejlesztett nem patogén laboratóriumi törzseit használják. Ezek a gyengített törzsek többszörösen auxotrófok és a természetben valószínűtlen, hogy túléljenek. Az idegen genetikai anyag az egyik projektben két, már mások által baktériumokból (Malocoplasma penetrans HF-2 és Spiroplasma species MQ1) klónozott CG-specifikus DNS metiltranszferáz enzim génje. A munka során ezeknek a metiltranszferázoknak a mutánsait kívánják előállítani abból a célból, hogy az irányított DNS metiláció módszerében nagyobb specifitást tudjanak vele elérni, mint a vad típusú enzimmel. A két metiltranszferáz enzim klónozott génjeit tartalmazó Escherichia coli jelenlegi tudásuk szerint semmiféle veszélyt nem jelent. A másik projektben egy nem patogén fonalas gomba (Coprinopsis cinerea) olyan génjeit viszik be az Escherichia coli-ba, amelyekről sejthető, hogy szekvenciaspecifikus DNS-kötő fehérjéket kódolnak. A jelenlegi tudás szerint a Coprinopsis cinerea géneket hordozó Escherichia coli baktériumok semmiféle veszélyt nem jelentenek.

Balesetelhárítás

A laboratóriumi munkák során keletkező hulladékok (autoklávozott törzsek, genetikailag módosított és nem-módosított gombák és baktériumok) tárolása a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően veszélyes hulladék tárolóban történik. A laboratóriumokban erre a célra gyártott „sárga műanyag dobozokat” használnak, melyeket a kísérletekhez már nem szükséges törzsek belehelyezése után véglegesen lezárnak, majd ezeket a törzsek időközönként központi autoklávozással elpusztítják. A folyékony szennyvizet, valamint a veszélyes anyagokat szerződéses partner szállítja el.

Nyomonkövetés

Az engedély érvényes: 2034. február 2-ig.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_53_5_Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézet _zárt rendszer_.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Kiss Antal