BGMF/53-5/2024

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont részére
Módosító Módosítás dátum
Virág Ágota 2024-04-04 16:19:48
Mező neve Eredeti érték Megváltozott érték
Határozat száma - BGMF/53-5/2024
Határozat címe - Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont részére
Évszám - 2024
Határozat típusa - Engedélyező határozat
Kiadmányozás dátuma - 2024-03-21
Kérelmező címe - Csongrád-Csanád vármegye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Létesítmény neve - Biokémiai Intézet
Létesítmény címe - 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Biztonsági elszigetelési szint - 2. szint
Környezeti kockázatértékelés - A géntechnológiai munkában gazdaszervezetként az Escherichia coli DNS klónozásra kifejlesztett nem patogén laboratóriumi törzseit használják. Ezek a gyengített törzsek többszörösen auxotrófok és a természetben valószínűtlen, hogy túléljenek. Az idegen genetikai anyag az egyik projektben két, már mások által baktériumokból (Malocoplasma penetrans HF-2 és Spiroplasma species MQ1) klónozott CG-specifikus DNS metiltranszferáz enzim génje. A munka során ezeknek a metiltranszferázoknak a mutánsait kívánják előállítani abból a célból, hogy az irányított DNS metiláció módszerében nagyobb specifitást tudjanak vele elérni, mint a vad típusú enzimmel. A két metiltranszferáz enzim klónozott génjeit tartalmazó Escherichia coli jelenlegi tudásuk szerint semmiféle veszélyt nem jelent. A másik projektben egy nem patogén fonalas gomba (Coprinopsis cinerea) olyan génjeit viszik be az Escherichia coli-ba, amelyekről sejthető, hogy szekvenciaspecifikus DNS-kötő fehérjéket kódolnak. A jelenlegi tudás szerint a Coprinopsis cinerea géneket hordozó Escherichia coli baktériumok semmiféle veszélyt nem jelentenek.
Balesetelhárítás - A laboratóriumi munkák során keletkező hulladékok (autoklávozott törzsek, genetikailag módosított és nem-módosított gombák és baktériumok) tárolása a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően veszélyes hulladék tárolóban történik. A laboratóriumokban erre a célra gyártott „sárga műanyag dobozokat” használnak, melyeket a kísérletekhez már nem szükséges törzsek belehelyezése után véglegesen lezárnak, majd ezeket a törzsek időközönként központi autoklávozással elpusztítják. A folyékony szennyvizet, valamint a veszélyes anyagokat szerződéses partner szállítja el.
Publikus - Igen
Kérelmező neve - Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Engedély típusa - GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása
Felhasználható szervezet(ek) - Malacoplasma penetrans HF-2 (-) / Spiroplasma species MQ1 (-) / Coprinopsis cinerea (-) / Escherichia coli (-)
Feltöltött határozat - BGMF_53_5_Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézet _zárt rendszer_.pdf.pdf
Felelős vezető(k) neve - Dr. Kiss Antal
Kapcsolódó határozat - BGMF/52-5/2024 - Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont részére