BGMF/71-11/2024

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont részére
Módosító Módosítás dátum
Virág Ágota 2024-05-09 13:30:57
Mező neve Eredeti érték Megváltozott érték
Határozat száma - BGMF/71-11/2024
Határozat címe - Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont részére
Évszám - 2024
Határozat típusa - Engedélyező határozat
Kiadmányozás dátuma - 2024-05-06
Kérelmező címe - Csongrád-Csanád vármegye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Létesítmény neve - Biofizikai Intézet
Létesítmény címe - 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
Biztonsági elszigetelési szint - 2. szint
Környezeti kockázatértékelés - A kutatás során felhasznált genetikailag módosított állatokból izolált sejtminták és sejttenyészetek nem hordoznak olyan mutációkat, amelyek az emberre vagy a környezetre káros hatással vannak. Továbbá felhasználnak emberi szövetből származó sejttenyészeteket is. Mivel ezek emberből származnak, a kezelésük során különösen körültekintően járnak el. A heterogén környezet szerepét tanulmányozzák a baktériumok alapvető életfolyamataira (például mozgás, kommunikáció, evolúció). Ezekhez a vizsgálatokhoz bizonyos esetekben a baktériumok fluoreszcens jelölésére, sejtfunkciók módosítására van szükség. Ezek a módosítások nem változtatnak a mikroorganizmus patogenitásán. A használt plazmidok antibiotikum rezisztencia markert tartalmaznak, aminek hatására ezek a sejtek érzéketlenné válnak bizonyos antibiotikumokkal szemben. A használt laboratóriumi Escherichia coli törzsek emberre ártalmatlanok és 1-es kockázati besorolás alá esnek. A Pseudomonas aeruginosa egészséges emberben nem, de legyengült immunrendszer esetén okozhat megbetegedést. Ennek megfelelően nemzetközi besorolásokban 2-es kockázati szintet képviselnek. A kutatásaink során felhasznált genetikailag módosított organizmusok nem hordoznak olyan mutációkat, amelyek az emberre vagy a környezetre káros hatással vannak, a helyes laboratóriumi gyakorlat mellett nem veszélyesek. Baleset esetén maradandó egészségkárosodás esélye csekély, de természetesen a munkahelyi balesetekre vonatkozó eljárások követése ekkor is kötelező. A szabályok betartásával ez a kockázat minimálisra csökkenthető. A laboratóriumokban odafigyelnek a munkafelületek folyamatos fertőtlenítésre. A fehérje termelésre használt fotoszintetikus Thiocapsa roseopersicina sejtek nem patogének, emberre nézve ártalmatlanok. A termelendő fehérjék génjét tartalmazó, sejtekbe bevitt expressziós vektorok hatására nem válnak az emberre és a környezetre káros hatásúvá.
Balesetelhárítás - A Szegedi Biológiai Kutatóközpont hulladékkezelési gyakorlata követi a mindenkori vonatkozó jogszabályokat és a jó laboratóriumi gyakorlat irányelveit. A vonatkozó szabályokat a Kutatóközpont Veszélyes hulladékok gyűjtésének és telephelyen belüli mozgatásának szabályzata tartalmazza. A laboratóriumban végzett géntechnológiai módosítások nem jelentenek komoly veszélyt a létesítményen kívüli emberek vagy környezet számára az elszigetelési eljárás hibája esetén sem. A felhasználás során esetleg kiömlő sejttenyészeteket, valamint a munka során keletkező hulladékot nátrium-hipoklorit oldattal fertőtlenítik, ami elpusztítja a tenyésztett sejteket és azok DNS tartalmát is.
Nyomonkövetés - Az engedély érvényes: 2032. december 2-ig.
Publikus - Igen
Kérelmező neve - Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Engedély típusa - GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása
Felhasználható szervezet(ek) - állati (egér, patkány) és emberi eredetű endotélsejt, pericita, asztrocita, mikroglia, neuron és tumorsejt tenyészetek (-) / Escherichia coli (-) / Pseudomonas aeruginosa (-) / Thiocapsa roseopersicina (-)
Feltöltött határozat - BGMF_71_11_Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikiai Intézet_zárt rendsz_.pdf.pdf
Felelős vezető(k) neve - Dr. Krizbai István, Dr. Tóth András
Kapcsolódó határozat - BGMF/70-11/2024 - Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont részére