BGMF/71-11/2024

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont részére
Évszám

2024

Kérelmező neve

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Kiadmányozás dátuma

2024-05-06

Kérelmező címe

Csongrád-Csanád vármegye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

állati (egér, patkány) és emberi eredetű endotélsejt, pericita, asztrocita, mikroglia, neuron és tumorsejt tenyészetek - Escherichia coli - Pseudomonas aeruginosa - Thiocapsa roseopersicina -

Létesítmény neve

Biofizikai Intézet

Létesítmény címe

6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

A kutatás során felhasznált genetikailag módosított állatokból izolált sejtminták és sejttenyészetek nem hordoznak olyan mutációkat, amelyek az emberre vagy a környezetre káros hatással vannak. Továbbá felhasználnak emberi szövetből származó sejttenyészeteket is. Mivel ezek emberből származnak, a kezelésük során különösen körültekintően járnak el. A heterogén környezet szerepét tanulmányozzák a baktériumok alapvető életfolyamataira (például mozgás, kommunikáció, evolúció). Ezekhez a vizsgálatokhoz bizonyos esetekben a baktériumok fluoreszcens jelölésére, sejtfunkciók módosítására van szükség. Ezek a módosítások nem változtatnak a mikroorganizmus patogenitásán. A használt plazmidok antibiotikum rezisztencia markert tartalmaznak, aminek hatására ezek a sejtek érzéketlenné válnak bizonyos antibiotikumokkal szemben. A használt laboratóriumi Escherichia coli törzsek emberre ártalmatlanok és 1-es kockázati besorolás alá esnek. A Pseudomonas aeruginosa egészséges emberben nem, de legyengült immunrendszer esetén okozhat megbetegedést. Ennek megfelelően nemzetközi besorolásokban 2-es kockázati szintet képviselnek. A kutatásaink során felhasznált genetikailag módosított organizmusok nem hordoznak olyan mutációkat, amelyek az emberre vagy a környezetre káros hatással vannak, a helyes laboratóriumi gyakorlat mellett nem veszélyesek. Baleset esetén maradandó egészségkárosodás esélye csekély, de természetesen a munkahelyi balesetekre vonatkozó eljárások követése ekkor is kötelező. A szabályok betartásával ez a kockázat minimálisra csökkenthető. A laboratóriumokban odafigyelnek a munkafelületek folyamatos fertőtlenítésre. A fehérje termelésre használt fotoszintetikus Thiocapsa roseopersicina sejtek nem patogének, emberre nézve ártalmatlanok. A termelendő fehérjék génjét tartalmazó, sejtekbe bevitt expressziós vektorok hatására nem válnak az emberre és a környezetre káros hatásúvá.

Balesetelhárítás

A Szegedi Biológiai Kutatóközpont hulladékkezelési gyakorlata követi a mindenkori vonatkozó jogszabályokat és a jó laboratóriumi gyakorlat irányelveit. A vonatkozó szabályokat a Kutatóközpont Veszélyes hulladékok gyűjtésének és telephelyen belüli mozgatásának szabályzata tartalmazza. A laboratóriumban végzett géntechnológiai módosítások nem jelentenek komoly veszélyt a létesítményen kívüli emberek vagy környezet számára az elszigetelési eljárás hibája esetén sem. A felhasználás során esetleg kiömlő sejttenyészeteket, valamint a munka során keletkező hulladékot nátrium-hipoklorit oldattal fertőtlenítik, ami elpusztítja a tenyésztett sejteket és azok DNS tartalmát is.

Nyomonkövetés

Az engedély érvényes: 2032. december 2-ig.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_71_11_Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikiai Intézet_zárt rendsz_.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Krizbai István
  • Dr. Tóth András