BGMF/175-11/2024

Géntechnológiával módosított szervezetek 3. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a Prophyl Állategészségügyi, Diagnosztikai, Kutató és Szolgáltató Kft. részére
Évszám

2024

Kérelmező neve

Prophyl Állategészségügyi, Diagnosztikai, Kutató és Szolgáltató Kft.

Kiadmányozás dátuma

2024-05-15

Kérelmező címe

Baranya vármegye, 7700 Mohács, Dózsa György u. 18.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Afrikai sertéspestis vírus Géndelécióval és az intergénikus régió módosításával létrehozott vírus [Arm-dA238L-GmiR]

Biztonsági elszigetelési szint

3. szint

Környezeti kockázatértékelés

Az afrikai sertéspestis vírus kettős láncú DNS-vírus, nagyon stabil, és csak a sertésfélék (házi sertések és vaddisznók) fogékonyak iránta. Egyéb fajokkal kapcsolatban kölcsönhatás nem várható. A CRISPR/cas9 technológiával előállított vakcina-prototípusban törölték a veleszületett immunválasz szabályozásáért felelős géneket, illetve egyéb szabályozó szakaszokat is beültettek. Ennek eredményeként egy attenuált, csökkentett szaporodási képességű rekombináns jött létre. Sem a vad típus, sem a módosított vakcina vírusnak nincs hatása az emberi egészségre, a vírus teljesen apatogén az emberekre. Élőállatokon végzett vizsgálatok szerint a szervezeten belül mutatott terjedés és eloszlás alapján a környezeti terjedése korlátozott.

Balesetelhárítás

A GLP irányelveknek megfelelően a munkatársak részére folyamatos képzést biztosítanak a munkákat szabályozó szabványműveleti előírásokból, illetve a vizsgálatok menetéről. A létesítmény a település külterületén helyezkedik el. Áramkimaradás esetére vészhelyzeti aggregátorral rendelkeznek, mely akár lokális , akár szolgáltatót érintő áramkimaradás esetén biztosítsa a szükséges áramellátást. A létesítményben keletkezett hulladékot az átadó rendszerű GEB6613 ERBS-2 sterilizátor típusú autoklávban ártalmatlanítják. Működtetése során előre beállított programok közül lehet választani. Külön programok vannak a felszerelések, dokumentumok, folyadékok, takarmány, alom ártalmatlanítására. Az ártalmatlanított hulladékot 1. kategóriájú veszélyes hulladékként kezelik, melyet szerződés alapján erre specializálódott cég szállít el.

Nyomonkövetés

Az engedély érvényes: 2032. május 6-ig.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_ 175_11_Prophyl Kft_zárt rendsz_.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Halas Máté