BGMF/48-10/2024

Géntechnológiával módosított szervezetek 2. biztonsági elszigetelési szintű zárt rendszerben történő felhasználásának engedélyezése a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont részére
Évszám

2024

Kérelmező neve

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Kiadmányozás dátuma

2024-05-15

Kérelmező címe

Csongrád-Csanád vármegye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Agrobacterium tumefaciens - Escherichia coli - Rhizobium sp. - Sinorhizobium sp. - Élesztő (Saccharomyces cerevisiae) - Arabidopsis thaliana - Brassica napus - Medicago sp. - Paradicsom (Solanum lycopersicum) - Dohány (Nicotiana tabacum) - Marchantia polymorpha - Mikroalgák Chlorella, Porphyridium, Chlamydomonas, Parachlorella; Cianobaktériumok Synechococcus, Synechocystis, Anabaena, Nostoc, Spirulina;

Létesítmény neve

Növénybiológiai Intézet

Létesítmény címe

6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

A használt géntechnológiával módosított szervezetekkel elvégzett kísérletek az Intézet szerint semmiféle környezeti kockázatot nem jelentenek. A kísérleteket laboratóriumban és/ vagy biohazard üvegházban végezik. A kísérletek végeztével minden anyagot autoklávozással és/vagy nátrium-hipokloritos vagy hidrogén-peroxidos kezeléssel inaktiválnak. A felületeket hidrogén-peroxidos vagy alkoholos kezeléssel tisztítják, ha szükséges. A géntechnológiával módosított szervezetek zárt térben maradnak, nem kerülnek ki a környezetbe. A kísérletek nem tartalmaznak környezetre vagy emberi egészségre potenciálisan veszélyes gént, eljárást, anyagot. A felhasznált baktériumok nem patogén laboratóriumi törzsek, klónozás, transzformáció és kutatás céljára alkalmazzák őket. A növényi GM módosítások a növények szabályozási folyamatainak megértését célozzák, a kutatásainkhoz alapvetően szükségesek. A GM szervezetek szabadföldi tesztelését a kutatási programban nem tervezik.

Balesetelhárítás

Amennyiben a GM növény kikerülne a környezetbe, azokat begyűjtve autoklávozással inaktiválják. A zárt rendszerű géntechnológiai tevékenységet folytató létesítményben dolgozó személyzet munkavédelmi oktatásban részesül. A laboratóriumokban munkavégzés a megfelelő védőfelszerelésben (tipikusan kesztyű és köpeny) folyik. A kijelölt laboratóriumi felelős felel a laboratóriumi szabályok betartásáért.

Nyomonkövetés

Az engedély érvényes: 2033. május 9-ig.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_48_10_ Szegedi Biológiai Kutatóközpont Növénybiológiai Int_zárt rendsz_.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Tóth Szilvia Zita
  • Dr. Kós Péter