BGMF/863-10/2023

Géntechnológiai módosítást végző 2. biztonsági elszigetelési szintű létesítmény létrehozásának engedélyezése a Pharmacoidea Kft. részére
Évszám

2023

Kérelmező neve

Pharmacoidea Kft.

Kiadmányozás dátuma

2023-11-02

Kérelmező címe

Csongrád-Csanád vármegye, 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

Géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása

Felhasználható szervezet és leírása

Adeno-asszociált vírus -

Tevékenységbe bevont laborok

404. számú laboratórium 425. számú laboratórium

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

A Pharmacoidea által megvalósítandó géntechnológiai tevékenység kockázatmentes vagy elhanyagolható kockázattal járó tevékenységnek tekinthető, amely patogenitással nem rendelkező, és/vagy a környezetben túlélésre képtelen mikroorganizmusokat és emlős sejtvonalakat eredményez. A kísérletekben használt recipiens organizmusok: baktériumtörzsek megfelelően legyengített származékai (például Escherichia coli K12, amelyek növekedése és túlélése a táptalajokon kívüli környezetben nem elérhető tápanyagoktól függ), emlős sejtvonalak. A használt vektorok világszerte széles körben elterjedt, sem emberre, sem a környezetre nem veszélyes konstrukciók. A vektor, a bevitt anyag és a beviteli eljárás természetéből adódóan nem ruházza fel a géntechnológiával módosított mikroorganizmust olyan fenotípussal, amely emberi, állati vagy növényi betegséget okoz, vagy valószínűen káros hatást vált ki a környezetben. A géntechnológiával módosított mikroorganizmus a környezetben túlélésre képtelen, ezért nem okozhat emberi, állati vagy növényi betegséget és a környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatása sem valószínű. A zárt rendszerű kezelés során a genetikailag módosított organizmusok nem jelentenek semmilyen veszélyforrást, mivel a környezetben túlélésre képtelenek. Szándékos kibocsátást az Pharmacoidea Kft. nem tervez. A genetikailag módosított, a környezetben túlélésre képtelen mikroorganizmusok nyomon követésére alkalmas technológiával és szakértelemmel intézményünk rendelkezik, genetikai tesztelésüket házon belül magas színvonalon képes elvégezni.

Balesetelhárítás

A zárt rendszerű géntechnológiai tevékenységet folytató létesítményben dolgozó személyzet rendszeres balesetvédelmi oktatásban részesül. A laboratóriumokban munkavégzés csak a megfelelő védőfelszerelésben (tipikusan kesztyű és köpeny, indokolt esetben szájmaszk, védőszemüveg, cipővédő) folyik. Mindezek mellett, amennyiben géntechnológiai vektor vagy egyéb géntechnológiailag módosított biológiai anyag kerül az biológiai biztonsági fülkéken kívülre, pl. a laboratórium padlójára, azokat az érvényes szabályok szerint begyűjtjük és megsemmisítjük. A szennyezés helyszínét felületsterilezéssel, nátrium hipoklorittal vagy kationos detergenssel mentesítjük, a mentesítőszerek minden zárt rendszerű laborban elérhetőek. DNS vektorokkal vagy géntechnológiai úton módosított sejtvonalakkal vagy mikrobiális szervezetekkel való esetleges érintkezést követően az érintett bőrfelületet kationos fertőtlenítőszerrel kezeljük. A géntechnológiai tevékenység által érintett területek takarítása és fertőtlenítése rendszeres.

Nyomonkövetés

Az engedély érvényes: 2033. november 2-ig.

Határozat letöltése

Letöltés BGMF_863_10_ Pharmacoidea Kft_ létesítmény_.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Dr. Letoha Tamás