OGYÉI/74204-8/2023

Genetikailag módosított szervezetek zárt rendszerben történő felhasználásra vonatkozó engedély megadása a GlaxoSmithKline Biologicals Kft. részére
Évszám

2024

Kérelmező neve

GlaxoSmithKline Biologicals Kft.

Kiadmányozás dátuma

2024-03-25

Kérelmező címe

Pest vármegye, 2100 Gödöllő, Homoki Nagy István u. 1.

Határozat típusa

Engedélyező határozat

Engedély típusa

GM szervezetek és azokból előállított termékek zárt rendszerű felhasználása

Felhasználható szervezet és leírása

Streptococcus pneumoniae - Escherichia coli BL21 sejtvonal

Biztonsági elszigetelési szint

2. szint

Környezeti kockázatértékelés

A felhasználásra szánt baktérium törzs és a klónozáshoz használt plazmid kereskedelmi forga-lomban megvásárolható, nem jelent egészségügyi kockázatot. Az expresszált fehérje (attenuált pneumolizin toxoid) a genetikai módosítások következtében elvesztette hemolitikus és komplement aktiváló tulajdonságát. Az expresszált fehérje sem jelent humán-egészségügyi kockázatot. A genetikai módosítás nem ruházza fel az Escherichia coli BL21 törzset patogén tulajdonsággal. A plazmid kanamycin rezisztencia gént hordoz. A PET24a vektor horizontális géntranszfer segítségével átkerülhet más Escherichia coli törzsekbe. A plazmid fenntartása és a módosított pneumolizin toxoid termelése azonban semmilyen előny-nyel nem jár az Escherichia coli számára, így, ha át is kerül egy környezeti E.scherichia coli törzsbe, hosszútávon nem fogja megtartani a plazmidon bevitt gént. A kanamicin-rezisztencia gén csak kanamicin jelenlétében jelentene előnyt az Escherichia coli számára.

Balesetelhárítás

A Biológiai vészhelyzeti terv részletesen kitér a követendő protokollra, amit a biológiai anyag kiömlésekor kell alkalmazni.

Határozat letöltése

Letöltés GYEFMODOS_74204-8_2023_GMO_alairt_.pdf

Felelős vezető(k) neve
  • Bélteky László
  • Klein-Bubenkó Beáta